Vakuutuskorvausriidat

Vakuutus

Yksityistapaturma

Yksityistapaturmariidat liittyvät usein sairauden, vian tai vamman syy-yhteyden kiistatilanteisiin. Riidat voivat liittyä esimerkiksi syy-yhteyteen, jolloin vakuutusyhtiö voi katsoa, ettei korvauksenhakijan oireet ole syy-yhteydessä tapaturmaan. Tilanne voi muodostua erityisen hankalaksi silloin, jos korvauksenhakijan tapaturma liittyy jossakin määrin sairauteen tai vammaan. Vakuutusyhtiö voi väittää, että oireet tai hoidon tarve on johtunut tapaturmasta riippumattomasta sairaudesta tai viasta.

Lue lisää..

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus voi liittyä tapaturman jälkeiseen aikaan. Riidat ammatillisesta kuntoutuksesta voivat liittyä siihen, ettei hakija ole oikeutettu ammatillisen kuntoutuksen mukaiseen uudelleen koulutukseen esimerkiksi tapaturmavammasta johtuen. Tällöin kysymys voi olla siitä, voidaanko hakijan katsovan työhistoriansa ja koulutuksensa perusteella arvioida työllistyvän mihinkään sellaiseen työhön, josta hän voisi saada pääasiallisen toimeentulonsa.

Lue lisää...

Työtapaturma ja ammattitaudit

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheutuu työntekijälle työssä, työstä johtuvissa olosuhteissa, työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päin vastoin, työntekijän ollessaan työnantajan asioilla kun työntekijä yrittää varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta. Toisinaan työtapaturmariita-asioissa voi tulla esiin kysymys siitä, onko kyseessä työtapaturma vai muu tapaturma, joka ei tule korvattavaksi nimenomaisesti työtapaturmana.

Lue lisää..

Viimeisimmät ratkaisut

Ratkaisut

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa vai A:n vapaa-ajalla. A, joka työskenteli lentoyhtiössä, oli lentotyövuorojen välillä yöpynyt hotellissa muun miehistön kanssa.

Jatka lukemista..VakO 20542:2021: Oliko A:n vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa vai A:n vapaa-ajalla?

 27 näyttökertaa

A haki henkilövakuutuksesta päiväkorvausta masennuksen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ajalta 29.10.2020-30.10.2021. Vakuutusyhtiö maksoi päivärahakorvausta työttömyyysajalta 29.10.2020-31.7.2021, mutta kieltäytyi suorittamasta korvausta ajalta 1.8.2021-30.10.2021, koska A ei ollut yhtiön mukaan vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla työkyvytön.

Jatka lukemista..FINE-041952: Oliko yksityisyrittäjänä toiminut A oikeutettu päiväkorvaukseen ohimenevän työkyvyttömyyden perusteella?

 23 näyttökertaa

A  teki kuntosalilla penkkipunnerruksia, mutta yhtäkkiä hänen kämmen luiskahti tangossa ja tanko heilahti. A:n vasemmasta olkapäästä kuului rusahdus, minkä jälkeen hän hakeutui olkapään oireiden vuoksi tutkimuksiin. Magneettitutkimuksessa todettiin ylemmän lapalihasjänteen

Jatka lukemista..FINE-041781 (2022): Oliko A:n olkapäässä todetut muutokset syy-yhteydessä sattuneeseen tapaturmaan, kun A:n kämmen oli luiskahtanut kuntosalin tangossa ja heilahtanut ennalta arvaamatta?

 48 näyttökertaa

A (s. 1949) oli kaatunut yöllä mattoon ja loukannut selkänsä. Hänelle oli todettu 12. rintanikaman murtuma, joten A haki korvausta pysyvästä haitavsta. Vakuutusyhtiö oli päätöksellään maksanut A:lle kertakorvauksen rintanikaman murtumasta,

Jatka lukemista..FINE-041713 (2022): Oliko vakuutusyhtiö vakuutussopimuksen perusteella velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta pysyvästä haitasta?

 50 näyttökertaa

A (s. 1997) putosi hevosen selästä ja loukkasi selkänsä, minkä jälkeen A:lta todettiin muun muassa välilevynpullistuma. A haki korvausta hoitokuluista yksityistapaturmavakuutuksestaan, mutta vakuutusyhtuö korvasi vain hoitokulut 4.5.2021 saakka, ja hylkäsi

Jatka lukemista..FINE-041675 (2022): Kuinka pitkältä ajalta vakuutusyhtiön tuli korvata asiakkaan selän hoito- ja tutkimuskuluja yksityistapaturmavakuutuksesta tapaturmaan 31.3.2021 liittyen?

 39 näyttökertaa

FIMEAn käsittely on ruuhkautunut koronarokotehaittailmoitusten vuoksi. Kantelijan mukaan FIMEAn tulisi priorisoida rokotehaittojen käsittely, mutta näin ei ole tapahtunut. FIMEAn mukaan kesäkuusta 2021 lähtien myös vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti Fimean

Jatka lukemista..EOAK/5953/2021: Oliko koronarokotteiden haittavaikutusilmoitusten käsittelyn priorisoinnissa laiminlyöntejä? Kesäkuusta 2021 lähtien vakavien ilmoitusten määrä ylitti Fimean käsittelykapasiteetin

 29 näyttökertaa