Press "Enter" to skip to content

Vakuutusoikeuden päätökset korkeimmassa oikeudessa

Vakuutusoikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus myöntää siihen valitusluvan. Valitusluvan myöntämisen perusteista säädetään oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:ssä.

Korkein oikeus on antanut vuodesta 2010 alkaen vakuutusoikeuden päätöksistä kolmekymmentä (30) ratkaisua, joista kahdessakymmenessäseitsemässä (27) ratkaisussa vakuutusoikeuden päätös kumottiin ja kaksi (2) asiaa palautettiin vakuutusoikeuteen suullisen käsittelyn järjestämistä varten. (Päivitetty 26.12.2022)

Ratkaisut

KKO:2022:65, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeiden ratkaisukokoonpanossa Inka Romo (eri mieltä)

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 23.5.2018 nro 4602/2017 ja vakuutusoikeuden päätös 29.10.2019 nro 3159/2018/394).

KKO:2020:17, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanon lääkärijäsenestä ei selvyyttä

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 28.2.2018 nro 3283/2016 ja vakuutusoikeuden päätös 24.9.2018 nro 1992/2018/3803)

KKO:2017:96, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Risto Vataja

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 16.3.2015 ja vakuutusoikeuden päätös 3.5.2016)

KKO:2016:93, vakuutusoikeuden päätöstä ei muutettu
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 6.5.2013 ja vakuutusoikeuden päätös 14.10.2014)

KKO:2016:3, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 18.10.2012 ja vakuutusoikeuden päätös 21.1.2014)

KKO:2015:101, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 2.10.2013 ja vakuutusoikeuden päätös 10.6.2014)

KKO:2014:90, vakuutusoikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin vakuutusoikeuteen suullista käsittelyä varten
Vakutuusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 23.2.2012 ja vakuutusoikeuden päätös 27.8.2013)

KKO:2014:66, vakuutusoikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin vakuutusoikeuteen uudelleenratkaistavaksi
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Hannu Väänänen (esteellinen)

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 30.9.2010 ja vakuutusoikeuden päätös 11.12.2012)

KKO:2014:64, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 8.9.2011 ja vakuutusoikeuden päätös 5.3.2013)

KKO:2014:33, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 26.3.2009 ja vakuutusoikeuden päätös 4.5.2010)

KKO:2014:15, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 12.5.2011 ja vakuutusoikeuden päätös 5.3.2013)

KKO:2014:8, vakuutusoikeuden päätös kumottiin ja palautettiin vakuutusoikeuteen
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Mervi Kotila

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 29.11.2010 ja vakuutusoikeuden päätös 17.1.2012)

KKO:2013:99, vakuutusoikeuden päätöstä muutettiin
Vakutuusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Eero Hyvärinen

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 24.2.2011 ja vakuutusoikeuden päätös 15.5.2012)

KKO:2013:8, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Eero Hyvärinen

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 4.2.2010 ja vakuutusoikeuden päätös 8.2.2011)

KKO:2013:7, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 17.6.2009 ja vakuutusoikeuden päätös 9.2.2010)

KKO:2012:97, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Eero Hyvärinen

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 14.1.2010 ja vakuutusoikeuden päätös 12.10.2010)

KKO:2012:92, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 25.3.2010 ja vakuutusoikeuden päätös 24.5.2011)

KKO:2012:73, vakuutusoikeuden päätöstä muutettiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 4.3.2010 ja vakuutusoikeuden päätös 30.11.2010)

KKO:2011:69, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Hannu Väänänen

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 30.8.2007 ja vakuutusoikeuden päätös 10.6.2009)

KKO:2011:44, vakuutusoikeuden päätös kumottiin

Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Eero Hyvärinen
(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 4.6.2008 ja vakuutusoikeuden päätös 16.6.2009)

KKO:2011:29, vakuutusoikeuden päätöstä muutettiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 1.3.2007 ja vakuutusoikeuden päätös 16.12.2008)

KKO:2011:16, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 11.12.2008 ja vakuutusoikeuden päätös 3.11.2009)

KKO:2010:90, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Seppo Seitsalo

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 27.9.2006 ja vakuutusoikeuden päätös 26.8.2008)

KKO:2010:76, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Eero Hyvärinen

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 14.12.2006 ja vakuutusoikeuden päätös 12.2.2008)

KKO:2010:73, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 19.4.2006 ja vakuutusoikeuden päätös 13.11.2007)

KKO:2010:70, vakuutusoikeuden päätös kumottin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 19.4.2006 ja vakuutusoikeuden päätös 13.11.2007)

KKO:2010:65, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakutuusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Eero Hyvärinen

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 7.6.2006 ja vakuutusoikeuden päätös 11.12.2007)

KKO:2010:44, vakuutusoikeuden päätöstä ei muutettu
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Eero Hyvärinen

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 7.2.2007 ja vakuutusoikeuden päätös 8.9.2009)

KKO:2010:33, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanossa Seppo Seitsalo

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 9.5.2007 ja vakuutusoikeuden päätös 20.5.2008)

KKO:2010:15, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoieuden ratkaisukokoonpanossa Jyrki Salmenkivi

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturmalautakunnan päätös 10.8.1994 ja vakuutusoikeuden päätös 13.11.2007)

KKO:2010:2, vakuutusoikeuden päätös kumottiin
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanon lääkärijäsenestä ei selvyyttä

(Aikaisemmat päätökset: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 2.5.2007 ja vakuutusoikeuden päätös 10.6.2008)