Press "Enter" to skip to content

Vakuutuslääkärit

Vakuutuslääkäri ottaa kantaa lain tai vakuutusehtojen mukaisten etuuksien myöntämiseen muiden asiantuntijoiden, kuten esimerkiksi juristien ja etuuskäsittelijöiden kanssa. Vakuutuslääkäreitä toimii sosiaalivakuutusasioita käsittelevässä muutoksenhakuelimessä, kuten vakuutusoikeudessa.

Vakuutuslääkäri arvioi työ- ja toimintakykyä, syy–seuraussuhdetta sekä riskiä ja haittaa.

Vakuutusyhtiöiden lääkärien kannanotoilla ja näkemyksillä on ratkaiseva merkitys. Vakuutuslääkärien lausuntoja on arvosteltu rajusti varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa potilasta hoitaneiden lääkäreiden kanta on ohitettu joko kokonaan tai osittain. Vakuutuslääkäri ei näe hakijaa, vaan päättää kannanottonsa kirjallisen aineiston perusteella.

Ennen vuotta 2014 vakuutuslääkärien nimet pidettiin usein salassa. Vuonna 2014 korkein hallinto-oikeus teki päätöksen, jonka mukaan vakuutuslääkärien nimet eivät ole salassapidettäviä tietoja. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tiedot heidän henkilöllisyydestään, erikoisaloistaan tai -pätevyyksistään eivät ole salassa pidettäviä tietoja.

Tietopyynnön esittäjällä on oikeus saada vakuutusyhtiön henkilörekisteriin sisältyneet tiedot asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaisilla tavoilla eli kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa.