Press "Enter" to skip to content

VakO 4073:2020: Etätyössä vai vapaa-ajalla tapahtunut tapaturma?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko vakuutuslaitos velvollinen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta, joka oli tapahtunut etätöiden aikana. Näin ollen kysymys oli siitä, milloin tapaturma voidaan katsottava tapahtuneen vapaa-ajan aikana ja milloin työajan aikana.

A oli työajallaan saanut tapaturman, mutta kyse oli vakuutuslaitoksen mukaan työajan sivussa tehtävästä oheistoiminnasta: Vakuutuslaitos hylkäsi A:n korvaushakemuksen katsoen, että vahinko ei ollut tapahtunut laissa tarkoitetun työnteon yhteydessä vaan muussa kotona tapahtuvassa oheistoiminnassa.

Vakuutuslaitos vaati muutosta vakuutusoikeudessa katsoen, että vahinko ei ole korvattava. Vakuutuslaitoksen mukaan korvaussuoja oli katkennut A:n noustessa työpisteeltään.

Muutoksenhakulautakunta sekä vakuutusoikeus katsoivat, että tapaturma oli sattunut työn yhteydessä. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n liikkuminen oli liittynyt työtehtävien hoitamiseen. Myös vakuutusoikeus katsoi, että tapaturma oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla työnteon yhteydessä. 

VakO 4073:2020

Diaarinumero(t):4073:2020
Sovellettu lainsäädäntö:Työtapaturma- ja ammattitautilaki 20 §, 21 § 1 mom. ja 25 §
Antopäivä:11.5.2021

A oli etätyössä kotonaan lähtenyt hakemaan latauksessa ollutta työpuhelinta toiselta puolen pöytää lyöden varpaansa kaapin jalkaan. Vakuutusoikeus ei muuttanut tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä, jossa muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta. Vakuutusoikeus katsoi, että tapaturma oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla työnteon yhteydessä. 

Esitiedot

A oli ollut tekemässä tietokoneella töitä kotona. Hän oli sopinut esimiehensä kanssa etäpäivästä. A oli lähtenyt hakemaan työpuhelinta ja samalla lyönyt ajatuksissaan varpaansa kaapin jalkaan. A meni lääkäriin seuraavana päivänä. Vakuutuslaitos hylkäsi A:n korvaushakemuksen katsoen, että vahinko ei ollut tapahtunut laissa tarkoitetun työnteon yhteydessä vaan muussa kotona tapahtuvassa oheistoiminnassa. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

A valitti tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka kumosi päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

A:n liikkuminen, jonka yhteydessä tapaturma oli sattunut, oli suoritettu työhön liittyvän laitteen noutamiseksi ja sen voitiin myös katsoa liittyvän kiinteästi A:n työtehtävien hoitamiseen, kun otetaan huomioon erityisesti se seikka, että noudettava työpuhelin on ollut tapaturman sattuessa latauksessa hänen työpöytänsä toisella puolella.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Vakuutuslaitos vaati muutosta vakuutusoikeudessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen katsoen, että vahinko ei ole korvattava. Korvaussuoja on katkennut A:n noustessa työpisteeltään. Kyse ei ole ollut selkeästi työssä sattuneesta tapaturmasta, vaan vahingoittuminen on tapahtunut muussa kotona tapahtuvassa oheistoiminnassa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin. 

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut. Vakuutusoikeudelle ei ollut esitetty, kun otetaan huomioon valituskirjelmässä esitetyt seikat, sellaista tapahtumien kulkuun liittyvää tai muutakaan korvausharkintaan vaikuttavaa tietoa, jonka perusteella tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä olisi syytä muuttaa. 

Lainkohdat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 20 §, 21 § 1 mom. ja 25 §