Press "Enter" to skip to content

Tamla 24.4.2019: Oliko vahinkotapahtuma sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko vahinkotapahtuma sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa, kun vahinkotapahtuma oli sattunut G:n mentyään asiamiespostissa asioituaan takaisin autolleen tarkoituksenaan jatkaa autolla matkaa töihin.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa 1) tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi; 2) työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan alueen läheisyydessä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyse oli ollut edelleen samasta työstä johtuvasta matkasta, kun G oli poikennut tavanomaiselta matkareitiltään viedessään lapsensa kouluun ja käydessään asiamiespostissa. Muutoksenhakulautakunnan mukaan kyse oli ollut edelleen samasta työstä johtuvasta matkasta, kun taas vakuutusoikeus kumosi muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja katsoi, ettei vahinkotapahtuma ollut sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Mikä lasketaan vähäiseksi poikkeamaksi työmatkalla? Ratkaisussa Tamla 7.6.2018 muutoksenhakulautakunta katsoi, että hallituksen esityksen (HE 277/2014) mukaan asunnon ja työpaikan väliseen matkaan luettaisiin myös vähäinen poikkeaminen edellä kuvatulta tavanomaiselta matkareitiltä, kun poikkeaminen tapahtuu lasten päivähoitoon viennin tai sieltä noudon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Lähtökohtana arvioinnissa olisi se tavanomainen matkareitti, jota työntekijä käyttäisi työssä käydessään ilman edellä tarkoitettua syytä. 

Ratkaisut

Antopäivä: 24.4.2019

Vahinkotapahtuma on sattunut vahingoittuneen ollessa menossa asiamiespostissa asioituaan takaisin autolleen, kaupparakennuksen ovesta ulos astuessaan, tarkoituksenaan jatkaa autolla matkaa töihin.  Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan G:lle lainmukaisen korvauksen vahinkotapahtumasta 15.3.2018. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että G:n tekemä poikkeaminen asunnon ja työpaikan väliseltä tavanomaiselta matkareitiltä hänen lapsensa kouluun viemiseksi ja sen jälkeen kirjeen viemiseksi koulun lähistöllä sijaitsevaan asiamiespostiin on vahinkotapatuman sattuessa ollut edelleen vähäinen sekä matkallisesti että ajallisesti, vaikka kyse onkin ollut lapsen kouluun viemisen jälkeen tapahtuneesta toisesta syystä johtuvasta poikkeamisesta. Kyse on ollut edelleen samasta työstä johtavasta matkasta ja samalla alueella tapahtuneesta poikkeamisesta kuin lapsen kouluun viemiseksi tapahtuneenkin poikkeamisen yhteydessä. Lisäksi on katsottava, että myös kirjeen postiin viemisen osalta kyseessä on ollut työmatkalle ominainen toiminta, joka voidaan rinnastaa lapsen päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin.

Tamla 24.4.2019 – 1942/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 9-1.

Vakuutusoikeus kumosi vakuutuslaitoksen valituksen johdosta muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja katsoi, että vahinkotapahtuma ei ole sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa (Dnro 2306/2019/1858).