Press "Enter" to skip to content

Tamla 21.3.2019: Oliko vahinkotapahtuma sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko vahinkotapahtuma sattunut korvauksen oikeuttavissa olosuhteissa. K oli lähtenyt aamulla kotoaan töihin, mutta hän huomasi autossa, että vesipullo jäi sisälle. Ruohomatto oli luistanut alta, jolloin K:n jalka yliojentui ja kierty.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen. Työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen katsotaan kuuluvan myös 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi K:n olleen työtehtävästä johtuvalla matkalla, kun hän oli mennyt takaisin asuntoonsa hakemaan unohtunutta pulloa. Riippumatta siitä, että K oli palannut hakemaan vesipulloa, hän oli ollut koko ajan matkareitillään ja vesipullon hakeminen on matkantekoon liittyvää toimintaa, jolloin K:n tapaturma oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentin nojalla korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Ratkaisu

Antopäivä: 21.3.2019

K on lähtenyt aamulla kotoaan töihin (suoraan asiakkaan luokse). Hän on autossa huomannut, että vesipullo jäi sisälle kotiin. Hän ajoi asuntonsa eteen ja haki vesipullon sisältä. Sisältä ulos tullessaan hän astui ruohomaton yli. Ruohomatto luisti alta ja jalka yliojentui ja kiertyi. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen K:lle 8.5.2018 sattuneesta tapaturmasta. Muutoksenhakulautakunta totesi, että K:n työtehtävistä johtuva matkustaminen on alkanut hänen poistuessaan asunnostaan ensimmäisen kerran. Muutoksenhakulautakunta katsoi K:n olleen työtehtävästä johtuvalla matkalla, kun hän on mennyt takaisin asuntoonsa hakemaan unohtunutta vesipulloa. Muutoksenhakulautakunta totesi lisäksi, että riippumatta siitä, että K on palannut hakemaan vesipulloa, hän on ollut kokoajan matkareitillään. Vesipullon hakeminen on matkantekoon tavanomaisesti liittyvää toimintaa ja K:n tapaturma on näin ollen sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentin nojalla korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Tamla 21.3.2019 – 2461/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.