Press "Enter" to skip to content

Tamla 14.2.2019: Perustuivatko L:n työansiot merkittävässä määrin palkkiopalkkaukseen?

Tamla 14.2.2019

Antopäivä: 14.2.2019

Tapaturma on sattunut 11.10.2017 toistaiseksi jatkuvassa työsuhteessa kattoasentajana. Työsuhde oli tapaturman sattuessa kestänyt noin 3 kuukautta ja 3 viikkoa (koeaika neljä kuukautta). Vertailuvuosiin sisältyy ammatillisen perustutkinnon suoritusaikaa ja varusmiespalvelusaikaa 19.2.2015 saakka, minkä jälkeen ei ole ollut työttömyyspäiviä. Urakkapalkan osuus vahinkopäivän ansioissa on ollut noin neljäsosa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että esitetyn selvityksen perusteella L:n työansiot eivät perustu merkittävässä määrin palkkiopalkkaukseen, eikä vuosityöansiota siten ole arvioitava vastaavaa työtä tekevän henkilön keskimääräistä työansiotasoa vastaavaksi. Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määritti vuosityöansion 37.910,97 euroksi.

Tamla 14.2.2019 – 841/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 9-1.