Press "Enter" to skip to content

Tamla 14.2.2018: Oliko kuolinpesä asianosainen?

Vakuutuslaitos oli antanut kuolinpesälle päätöksen haittarahasta, ja kuolinpesä oli valittanut päätöksestä. Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko kuolinpesän vakuutuslaitoksen päätökseen kohdistettu valitus voidaan tutkia kokonaisuudessaan, myös haittarahan osalta.

Lautakunta katsoi, että koska vakuutuslaitos oli antanut kuolipesälle päätöksen, ja päätös vaikutti välittömästi kuolinpesän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, valitus piti tutkia kokonaisuudessaan myös haittarahan osalta.

Antopäivä: 14.2.2018

Muutoksenhakulautakunta totesi, että vaikka haittaraha on henkilökohtainen etuus, jolla on tarkoitettu korvata tapaturmassa vahingoittuneen tai ammattitautiin sairastuneen elinaikanaan kärsimää haittaa, vahingoittuneen kuolinpesä on asiassa asianosainen myös haittarahaa koskevilta osin. Vakuutuslaitos on antanut kuolinpesälle päätöksen haittarahasta, ja päätös vaikuttaa välittömästi kuolinpesän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Näin ollen kuolinpesän vakuutuslaitoksen päätökseen kohdistettu valitus voidaan tutkia kokonaisuudessaan, myös haittarahan osalta.

Tamla 14.2.2018 – 1105/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 9-1.

Eriävä mielipide

Kuolinpesän valitus olisi tullut jättää tutkimatta haittarahan osalta, koska haittaraha-asia ei ollut vireillä vakuutuslaitoksessa henkilön kuollessa.

Vakuutusoikeus jätti 14.1.2019 antamallaan päätöksellä kuolinpesän valituksen tutkimatta kanneoikeuden puuttumisen johdosta.