Press "Enter" to skip to content

Tamla 13.6.2020: Voitiinko A:n katsoa saaneen postitetun valituksenalaisen päätöksen tiedoksi tiedoksisaantiolettaman puitteissa, kun hän oli ollut toisella paikkakunnalla?

Tamla 13.6.2020

Antopäivä: 13.6.2020

Asiassa on kyse valituksen tutkimisesta ja siitä, voidaanko A:n katsoa saaneen 19.4.2019 postitetun valituksenalaisen päätöksen tiedoksi tiedoksisaantiolettaman puitteissa, kun hän on ajalla 27.3.2018 – 5.5.2018 ollut toisella paikkakunnalla perhekuntoutusjaksolla. A on toimittanut näyttönä perhekuntoutusjaksosta kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lausunnon.

Muutoksenhakulautakunta tutki valituksen.

Tamla 13.6.2019 – 2020/2018 – 2023/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 7-2.

Vakuutuslaitoksen päätös on annettu ja postitettu A:n ilmoittamaan osoitteeseen 19.4.2018. A:n toimittaman selvityksen perusteella hän on ajalla 27.3.2018 – 5.5.2018 ollut perhekuntoutusjaksolla. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että A on esittänyt riittävää näyttöä siitä, että hän on perhekuntoutusjakson vuoksi saanut 19.4.2018 postitetun päätöksen tiedoksi vasta perhekuntoutusjakson jälkeen, eikä asiaan siten voida soveltaa seitsemän päivän tiedoksisaantiolettamaa. Näin ollen hänen 30.5.2018 vakuutuslaitokselle saapuneen valituksensa on katsottava tulleen määräajassa.

Äänestysratkaisu 7 -2. Eriävät mielipiteet: Valitus olisi tullut jättää tutkimatta. Valittajan on pidemmän poissaolon ollessa kyseessä ilmoitettava osoitteenmuutoksensa vakuutuslaitokselle. Valittaja ei ole kiistänyt, ettei valituksenalainen päätös olisi saapunut seitsemässä päivässä hänen vakuutuslaitokselle ilmoittamaansa osoitteeseen hänen asuntoonsa. Hänen omalla vastuullaan olisi ollut poissaolon pituus huomioon ottaen järjestää postiasioidensa hoito siten, että vakuutuslaitoksen päätös olisi ollut valitusajan kuluessa hänen luettavissaan.