Press "Enter" to skip to content

Tamla 13.2.2019: Onko kyseessä työtapaturma aina silloin, kun tapaturma on sattunut työajalla?

Asiassa oli kysymys siitä, että palomies K oli vapaapäivänään ollut työpaikkansa kuntosalilla paloasemalla harjoittelemassa, mutta hän oli saanut kesken harjoittelun hälytyksen töihin pelastustehtävälle. K oli huomannut, että hänen puhelimensa oli jäänyt autoon, joten hän oli mennyt hakemaan puhelintaan autosta, jotta hän voisi ilmoittaa, ettei tule kotiin sovitusti. Avattuaan kuljettajan puoleisen oven, A oli kuitenkin liukastunut ja kaatunut, kun hän oli kurottanut ottamaan puhelimensa.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:ssä tarkoitetun työnteon yhteydessä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen. Työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen katsotaan kuuluvan myös 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vaikka nyt kyseessä olevassa tilanteessa puhelimen noudon motiivina oli ollut K:n halu ilmoittaa kotiinsa vapaa-ajalta työtehtävälle joutumisesta, ei muutoksenhakulautakunnan mukaan tällaisen yksityispuhelun soittamiseksi tehtävä puhelimen nouto ole ollut palomiehen työtehtävien tekemistä. Näin ollen lautakunta katsoi, ettei kyseinen tapaturma ole sattunut työnteon yhteydessä, eikä myöskään työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaisessa työntekopaikan alueella.

Muutoksenhakulautakunta on katsonut ratkaisussaan Tamla 21.3.2019, että tapaturma oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaisessa olosuhteessa, kun K oli lähdössä työpaikalle ja hän oli matkalla autoon, mutta oli kääntynyt hakemaan vesipulloa kotoaan. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että riippumatta siitä, että K oli palannut hakemaan vesipulloa, hän oli ollut koko ajan matkareitillään ja vesipullon hakeminen on matkantekoon liittyvää toimintaa, jolloin K:n tapaturma on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentin nojalla korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Ratkaisun Tamla 21.3.2019 ja nyt käsillä olevan ratkaisun Tamla 13.2.2019 eroavaisuutena on se, että ensimmäisessä tapauksessa K oli hakemassa vesipulloa kotoaan, mutta jälkimmäisessä tapauksessa palomies K oli hakenut puhelimen autostaan. Vesipullon hakeminen oli lautakunnan mukaan sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaisissa olosuhteissa, mutta jälkimmäinen tapaus ei ollut, vaikka K oli matkalla töihin, kunhan voisi ensin puhelimitse ilmoittaa, että jää töihin.

Lautakunta katsoi, että ensimmäisessä tapauksessa (Tamla 21.3.2019) K oli ollut koko ajan matkareitillään, vaikka ei ollut ajanut autollaan kotinsa pihasta pois, vaan oli kääntynyt hakemaan vesipullon kotoaan. Sen sijaan jälkimmäisessä tapauksessa (Tamla 13.2.2019) eli nyt käsillä olevassa tapauksessa lautakunta katsoi, ettei puhelimen hakeminen kuulu palomiehen tehtäviin. On huomoitava, ettei vesipullon hakeminen kuulunut myöskään K:n työtehtäviin ensimmäisessä ratkaisussa.

Ratkaisut

Antopäivä: 13.2.2019

K on ollut vapaapäivänään 26.2.2018 työpaikkansa kuntosalilla paloasemalla harjoittelemassa (K on ammatiltaan palomies). Hän on kuitenkin kesken harjoittelun saanut hälytyksen töihin pelastustehtävälle ja työaika on tämän johdosta alkanut klo 15:35. K on tilanteessa huomannut, että hänen puhelimensa oli jäänyt autoon. Hän on lähtenyt hakemaan työpaikan pihalla sijaitsevalta parkkipaikalta autostaan puhelinta ilmoittaakseen kotiinsa, että hän on hälytyksellä eikä tule kotiin sovitusti. Avattuaan kuljettajan puoleisen oven ja kurottaessaan ottamaan puhelinta vasemmalla kädellä auton keskikonsolista, hän on puhelimen käteen saadessaan liukastunut ja kaatunut. Tapaturma on sattunut työajalla. Muutoksenhakulautakunta katsoi tapaturman sattumisolosuhteista esitetty selvitys huomioiden, että tapaturma ei ole sattunut K:lle työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:ssä tarkoitetun työnteon yhteydessä. Pelkästään se, että tapaturma on sattunut työajalla, ei tarkoita sitä, että tapaturma olisi sattunut työnteon yhteydessä. Vaikka nyt kyseessä olevassa tilanteessa puhelimen noudon motiivina on ollut K:n halu ilmoittaa kotiinsa vapaa-ajalta työtehtävälle joutumisesta, ei tällaisen yksityispuhelun soittamiseksi tehtävä puhelimen nouto muutoksenhakulautakunnan mukaan ole palomiehen työtehtävien tekemistä eikä se ole ollut myöskään tarpeen tilanteessa kyseessä olevan pelastustehtävän suorittamiseen. Kyse ei ole ollut työnteon yhteydessä sattuneesta tapaturmasta, eikä myöskään työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaisessa työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa sattuneesta työtapaturmasta. Tapaturman sattumisolosuhteista esitetyn selvityksen perusteella tapaturma ei sovi sattuneeksi myöskään muissa työtapaturma- ja ammattitautilain 21-24 §:ssä kuvatuissa olosuhteissa.

Tamla 13.2.2019 – 1588/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 7-3.