Press "Enter" to skip to content

Potilasvahinkoriidat

Kysymyksessä voi olla potilasvahinkolain nojalla korvattava vahinko, jos  lääkkeen määräämisessä tai antamisessa on tapahtunut virhe, tai jos vahinko on aiheutunut reseptilääkkeen toimittamisesta apteekista reseptin tai säännösten vastaisesti. Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta.

Seuraavat potilasvahingot voivat tulla korvattaviksi: hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, implanttivahinko (1.1.2021 alkaen), hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko, lääkkeen toimittamisvahinko sekä kohtuuton vahinko.

Kaikkia vahinkoja ei korvata. Henkilövahinko voi tulla korvattavaksi potilasvakuutuksesta vain silloin, kun jokin laissa mainituista korvausperusteista täyttyy. Esinevahinkoja tai puhtaita varallisuusvahinkoja ei korvata potilasvakuutuksesta, mutta ne voivat tulla mahdollisesti muun vakuutuksen nojalla korvattavaksi. Vähäistä vahinkoa ei myöskään korvata, vaikka korvausperuste olisikin muuten olemassa.