Press "Enter" to skip to content

Lääkevahinko

Lääkevahingoista voi hakea korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä. Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Vähäisiä lääkevahinkoja ei korvata. 

Jos lääkkeellä ei ole ollut tarkoitettua vaikutusta, eli se ei ole tehonnut hoidettavaan sairauteen tai vammaan, ei siitä voi hakea korvauksia.

Suomen Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusehdon 2 kohdan mukaan lääkkeellä tarkoitetaan lääkelain (395/1987) 3 pykälän mukaista ihmisille tarkoitettua valmistetta tai ainetta lukuun ottamatta lääkelain 5a – 5b pykälässä tarkoitettuja valmisteita.  Lääkkeellä tarkoitetaan myös lääkemääräyksellä toimitettavaa tai terveydenhuollon ammattilaisen toimenpidettä vaativaa kehon sisäistä ehkäisyvalmistetta. Lisäksi lääkkeellä tarkoitetaan veripalvelulaitoksen verensiirtoon toimittamaa veripalvelulain (197/2005) ja EU komission direktiivin (2004/33/EC) Liitteen 1 mukaista verta tai veren osaa.

Suomen Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusehdon 2 kohdan mukaan covid-19-taudin ehkäisemiseksi annetuista rokotteista näissä vakuutusehdoissa tarkoitetuksi lääkkeeksi kuitenkin katsotaan vain Euroopan Unionin yhteishankintamekanismin kautta Suomeen hankitut, Suomessa annetut rokotteet. Euroopan Unionin yhteishankintamekanismilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU, artiklan 5 mukaista yhteishankintasopimusta.

Jotta voi hakea korvausta, on täytettävä vahinkoilmoituslomake ja toimitettava se Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. Vahinkoilmoitus on tehtävä huolellisesti ja siinä on osattava vedota kaikkiin tarpeellisiin seikkoihin, jotta on mahdollista saada korvausta.