Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Venähdysvamma

FINE-043535 (2022): Oliko A:n myöhempää selvitystä tapaturmasta pidettävä uskottavana?

A:n oikea jalka luistui ja hän kaatui, kun hän hyppäsi ojan yli. Samalla A huomasi maassa rikkoutuneen hammasproteesin. A haki korvausta uuden hammasproteesin kustannuksista. Vakuutusyhtiö ei korvannut hammasproteesia, koska A:lle ei vahinkoilmoituksen perusteella ollut aiheutunut ruumiinvammaa, joten kyseessä ei ollut vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen tarkoittama tapaturma. A oli ollut yhteydessä uudestaan vakuutusyhtiöön ja ilmoittanut, että hänen vasen ranteensa ja vasemman käden sormet olivat venähtäneet kaatumisen yhteydessä. A haki työkyvyttömyysajan päiväkorvausta sekä korvausta aiheutuneista kuluista. Vakuutusyhtiö oli katsonut, ettei A:n myöhempi ilmoitus ranteen…

 126 näyttökertaa

FINE-037965 (2021): Pitikö vakuutusyhtiötä maksaa asiakkaalle päiväkorvausta työkyvyttömyysajalta 15.9.2020 saakka?

Tapauksessa oli kysymys siitä, pitikö vakuutusyhtiön maksaa asiakkaan päiväkorvaus työkyvyttömyysajalta 15.9.2020 saakka. Asiakas haki korvausta yksityistapaturmasta, kun hän oli kompastunut ja kaatunut vasemmalle kyljelle ja olkapäälle. Olkapäässä todettiin leikkaushoitoa edellytänyt repeämä. Vakuutusyhtiö korvasi kuluja ja työkyvyttömyysajan päivärahaa vain 26.8.2020 saakka sillä perusteella, että tapaturma oli voinut aiheuttaa vain venähdystasoisen vamman. Yhtiö piti asiakkaan muuta oireilua sairausperäisenä. Yksityistapaturmavakuutuksessa korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että korvausvaatimuksen perusteena olevan tilan ja hoidon tarpeen voidaan katsoa olevan lääketieteellisessä syy-yhteydessä tapaturmaan. Tapaturmana pidetään äkillistä, ulkoista, ruumiinvamman aiheuttamaa odottamatonta…

 266 näyttökertaa

FINE-031386 (2020): Oliko A:n olkapään oireilu ja siitä johtuva tutkimus- ja hoidon tarve sekä työkyvyttömyys syy-yhteydessä 28.1.2019 sattuneeseen tapaturmaan?

Asiassa oli kysymyksenä se, oliko A:n olkapään oireilu ja siitä johtuva tutkimus- ja hoidon tarve sekä työkyvyttömyys syy-yhtyedessä 28.1.2019 sattuneeseen tapaturmaan. Vakuutusoikeus katsoi, ettei syy-yhteyttä ollut. Myös FINE piti vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosittanut muutosta asiassa. Yksityistapaturmavakuutuksessa korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että korvausvaatimuksen perusteena olevan tilan voidaan todeta olevan syy-yhteydessä korvattavaan tapaturmaan. FINE katsoi, että asiakkaan tapauksessa kiertäjäkalvosimen repeämä on pääosin sairausperäisistä muutoksista johtuva. Koska tapauksessa ei ole tullut osoitetuksi, että asiakkaan olkapäävammaan liittyvä 3.9.2019 alkanut työkyvyttömyys olisi…

 272 näyttökertaa

Tamla 25.10.2018: Oliko K:lla oikeus päivärahaan, kun tapaturmasta riippumaton ihottuma on siirtänyt eteenpäin vasemman olkapään leikkausta?

K:n kainalossa oli ihottumaa, joka oli lykännyt tulevaa vasemman olkapään leikkausta. Ihottuma ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä. Hoitoa oli tehostettu ja K oli ollut tapaturmavamman johdosta työkyvytön ajalla 1.11.2017-15.11.2017. Tässä asiassa oli kysymys siitä, oliko K:lla oikeus päivärahaan, kun tapaturmasta riippumaton ihottuma oli siirtänyt eteenpäin vasemman olkapään leikkausta. Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan K:lle ei voitu maksaa päivärahaa ajalla 1.11.2017-15.11.2017, koska K:n työkyvyn heikentyminen ei ollut johtunut tapaturman aiheuttamasta vasemman olkapään ja selän ruhjevammasta. 31.10.2017 Vakuutuslaitos oli katsonut, että tapaturmavammojen vuoksi K ei…

 150 näyttökertaa

Tamla 24.6.2020: Onko niskan retkahdusvamma aiheutunut tinnituksesta ja oikeuttiko tinnitus tapaturman seurauksena korvaukseen?

Tamla 24.6.2020 Antopäivä: 24.6.2020 A:lle on tapaturman 26.10.2018 seurauksena aiheutunut mm. hartiaseudun venähdysvamma ja kaularangan venähdys (retkahdusvamma). A on todennut, että tinnitus on alkanut tapaturman 26.10.2018 jälkeen. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Muutoksenhakulautakunta totesi, että tapaturmalla ja tinnituksen alkamisella on ajallinen syy-yhteys. Muutoksenhakulautakunta kuitenkin totesi, että tieteellinen tutkimusnäyttö niskan retkahdusvamman ja tinnituksen välisestä syy-yhteydestä on ristiriitaista. Tapaturman 26.10.2018 ja tinnituksen välinen lain edellyttämä todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys ei täyty. Juridisessa arvioinnissa todennäköisellä lääketieteellisellä syy-yhteydellä tarkoitetaan, että vamman tai sairauden aiheutumista vahinkotapahtuman seurauksena voidaan pitää…

 151 näyttökertaa

Tamla 17.9.2020: Korvattiinko ennen tapaturmaa polvessa olleen tekonivelen vaihtoleikkaus?

Tamla 17.9.2020 Antopäivä: 17.9.2020 Tapaturman 15.7.2018 aiheuttamista nivelsidevammoista polveen on jäänyt epävakautta, jonka takia 9.3.2020 suoritettiin tekonivelen vaihtoleikkaus nk. saranamalliseen erikoistekoniveleen. Polveen oli jo ennen tapaturmaa tehty tekonivelleikkaus.  Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen oikean polven nivelsidevammoista 9.3.2020 tehtyine tekonivelen vaihtoleikkauksineen. Tapaturman jälkeen polven nivelsidevammoja hoidettiin vaihtamalla tekonivel epävakauden edellyttämän malliseksi. Tamla 17.9.2020 – 1544/2019. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 9-1. Lue lisää: Esitiedot A on 15.7.2018 liukastunut märällä lattialla, jolloin hänen oikea polvensa muljahti…

 143 näyttökertaa

KKO:2011:69: Olivatko piiskaniskuvamma ja A:n niska-hartiaseudun ja raajojen oireet syy-yhteydessä tapaturmaan 30.6.2006 jälkeenkin? Lisäksi olivatko masennus ja neuropsykologinen oirekuva korvaukseen oikeuttavassa syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2011:69 Diaarinumero: VA2009/185Esittelypäivä: 14.4.2011Antopäivä: 19.9.2011Taltio: 1988 A oli joutunut 4.10.2005 työmatkallaan liikenneonnettomuuteen, jossa hänen päänsä oli retkahtanut maansiirtoauton törmätessä hänen kuljettamansa ajoneuvon perään. A:lle oli maksettu niskan venähdyksestä tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia työkyvyttömyydestä 30.6.2006 saakka. Kysymys siitä, olivatko piiskaniskuvamma ja A:n niska-hartiaseudun ja raajojen oireet syy-yhteydessä tapaturmaan 30.6.2006 jälkeenkin. Lisäksi kysymys siitä, olivatko masennus ja neuropsykologinen oirekuva korvaukseen oikeuttavassa syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. TapVakL 4 § 1 mom Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta A oli työmatkalla 4.10.2005 joutunut liikenneonnettomuuteen, jossa maansiirtoauto…

 159 näyttökertaa