Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vastuuvakuutus

KRIL (1667/38/09): Oliko korvausvaatimus esitetty liian myöhään, ja oliko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan K:lle tämän vaatimaa korvausta?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko korvausvaatimus esitetty liian myöhään, ja oliko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan K:lle tämän vaatimaa korvausta. K oli saanut isoäidiltään lahjaksi asunto-osakkeet ja päätti myydä osakkeet ja sopi XX Oy:n kanssa myyntitoimeksiannosta. K:n mukaan hänelle aiheutui kaupasta 11 740,25 euron vahinko, koska XX Oy laiminlöi kertoa hänelle veroseuraamuksista. K katsoi, että kiinteistönvälittäjä oli syyllistynyt vahingonkorvausvastuun perustavaan laiminlyöntiin ja törkeään huolimattomuuteen, kun hän jätti kertomatta K:lle veroseuraamuksista. K esitti XX Oy:lle vahingonkorvausvaatimuksen 18.6.2007. K:n ja XX Oy:n välillä oli korvausriita,…

 164 näyttökertaa

FINE-029495 (2021): Korvattiinko A:n kotiavun kulut vastuuvakuutuksesta, kun koronaepidemian takia A ei halunnut kotiinsa ulkopuolisia henkilöitä siivoamaan?

Tapauksessa A oli tyytymätön hänelle korvatun kotiavun määrään. A totesi, ettei hän pysty koronaepidemian vuoksi käyttämään ulkopuolista siivousapua, vaan siivouksen hoitaisivat hänen alaikäiset lapsensa. Näin ollen A vaati, että korvaus kotitöistä maksetaan rahana. Vastuuvakuutus liittyy niihin tilanteihin, joissa vakuutettu on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvastuussa jollekin toiselle henkilölle tai taholle. Vastuuvakuutus otetaan sen vaaran varalta, että vakuutuksenottaja joutuu vahingonkorvausvelvolliseksi. A:lle on myönnetty maksusitoumus ulkopuolisen kotiavun käyttöön ajalle 18.5.2020 – 30.6.2020. Yhtiö toteaa kuitenkin, että korvausta maksetaan ainoastaan henkilövahingon seurauksena aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista ja…

 291 näyttökertaa

KKO:2001:135: Oliko vakuutusyhtiöllä rajoitusehdon perusteella oikeus kieltäytyä korvaamasta A:n aiheuttamia vahinkoja?

KKO:2001:135 Diaarinumero: S2000/849Esittelypäivä: 5.4.2001Antopäivä: 21.12.2001Taltio: 2739 A oli tahallaan lyönyt B:tä nyrkillä kasvoihin. B oli lyönnin johdosta kaatunut. Pään katuun osumisen seurauksena B:lle oli aiheutunut vaikeat vammat. A:ta vastaan ajetussa rikosoikeudenkäynnissä katsottiin, että vamman syntyminen ei ollut ollut varsin todennäköistä ja vamman aiheuttamista ei luettu A:lle syyksi tahallisena tekona. A tuomittiin lievästä pahoinpitelystä ja ruumiinvamman tuottamuksesta sekä velvoitettiin maksamaan B:lle huomattavia vahingonkorvauksia. A:lla oli kotivakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus, jonka ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai…

 145 näyttökertaa

KKO:2014:3: Oliko sopimus tuomioistuimen toimivallasta sitova vakuutettua kohtaan, jonka kotipaikka kanteen vireille tullessa oli toisessa EU-valtiossa?

KKO:2014.3 Diaarinumero: S2010/665Antopäivä: 4.2.2014Taltio: 305 Vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisessä vakuutussopimuksessa oli sovittu riitojen ratkaisemisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Sopimus tuomioistuimen toimivallasta ei sitonut vakuutettua, jonka kotipaikka kanteen vireille tullessa oli toisessa EU-valtiossa. Vakuutettua vastaan nostettu kanne jätettiin tutkimatta. Bryssel I -asetus 12 artikla 1 kohtaBryssel I -asetus 23 artikla Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta X Europe S.A. sivuliike (jäljempänä vakuutusyhtiö) oli myöntänyt Y Oyj:lle (yhtiö) niin sanotun johdon vastuuvakuutuksen. A oli yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajana ollut vakuutuksella vakuutettuna. Virallisen syyttäjän nostettua…

 119 näyttökertaa

FINE-022844 (2020) 14.12.2020 / Vastuuvakuutus

FINE-022844 (2020) Diaarinumero: FINE-022844 (2020) Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus Ratkaisu annettu: 14.12.2020   Tapahtumatiedot  Vahingonkärsinyt A (s. 1984) horjahti 16.7.2017 ottaessaan valokuvaa elämyspuistossa. Hän tipahti polun tasanteelta vajaan metrin matkan maahan takapuoli ja selkä edellä, ottaen samalla vasemmalla kädellään kaiteesta kiinni. Tämän seurauksena A satutti vasemman olkapäänsä ja selkänsä. Etenkin A:n vasen olkapää, hartia ja olkavarsi jäivät kivuliaiksi, ja olkavarteen jäi liikerajoitusta. Oirekuva laajeni myös I kylkiluun ja rintalastan alueelle. Sittemmin A:n kiputilat vaikuttavat jääneen krooniseksi, ja kiputilojen yhteydessä on havaittu CRPS:n ja TOS-oireyhtymän piirteitä.…

 112 näyttökertaa