Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vanhentuminen

KRIL (1667/38/09): Oliko korvausvaatimus esitetty liian myöhään, ja oliko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan K:lle tämän vaatimaa korvausta?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko korvausvaatimus esitetty liian myöhään, ja oliko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan K:lle tämän vaatimaa korvausta. K oli saanut isoäidiltään lahjaksi asunto-osakkeet ja päätti myydä osakkeet ja sopi XX Oy:n kanssa myyntitoimeksiannosta. K:n mukaan hänelle aiheutui kaupasta 11 740,25 euron vahinko, koska XX Oy laiminlöi kertoa hänelle veroseuraamuksista. K katsoi, että kiinteistönvälittäjä oli syyllistynyt vahingonkorvausvastuun perustavaan laiminlyöntiin ja törkeään huolimattomuuteen, kun hän jätti kertomatta K:lle veroseuraamuksista. K esitti XX Oy:lle vahingonkorvausvaatimuksen 18.6.2007. K:n ja XX Oy:n välillä oli korvausriita,…

 195 näyttökertaa