Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vakuutusyhtiö

HelHo 6.9.2018: Oliko Asunto Oy SSSn oikeus saada vakuutusyhtiöltä korvausta suorituskyvyttömyysvakuutuksen perusteella vanhentunut?

LLL Oy -niminen rakennusliike oli perustanut ja rakentanut Asunto Oy SSS:n. LLL Oy oli ottanut III Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä suorituskyvyttömyysvakuutuksen. Suorituskyvyttömyysvakuutus on vakuutus, joka rakennuttajan on otettava taloyhtiölle kattamaan rakennuttajan vastuut, jos rakennuttaja ei pysty vastaamaan virheistä, jotka havaitaan 10 vuoden sisällä. Vakuutuksen voimassaoloaikana asunto-osakeyhtiön rakennuksissa oli havaittu rakennusvirheitä, joista osasta Oulun käräjäoikeus oli lainvoimaisella tuomiollaan tuominnut LLL Oy:n maksuvelvolliseksi. LLL Oy oli asetettu konkurssiin 18.10.2011, joten yhtiö oli tullut asuntokauppalain 2 luvun 19 §:n tarkoittamalla tavalla suorituskyvyttömäksi. Asiassa oli kysymys siitä,…

 240 näyttökertaa

KHO:2014:83: Vakuutusyhtiöiden on paljastettava lääkäriensä nimet, ammattipätevyys ja erikoisalat

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko yksityisellä vakutuusyhtiöllä, joka hoitaa julkista tehtävää, velvollisuus antaa tietoa päätöksentekoon osallistuneista asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä. Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus Oy katsoivat, että yhtiöiden käyttämien asiantuntijaläkärien nimet ja erikoisalat olivat yksityistä tietoa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tiedot heidän henkilöllisyydestään eivät jääneet julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle sillä perusteella, että he olivat työsopimussuhteessa vakuutusyhtiöön tai antoivat lausuntoja toimeksiantosuhteen perusteella. KHO:2014:83 Diaarinumero: 3442/1/12Antopäivä: 20.5.2014Taltio: 1619 Yksityinen vakuutusyhtiö hoiti julkista tehtävää ja käytti julkista valtaa tehdessään päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia koskevissa asioissa. Yhtiön…

 172 näyttökertaa