Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vakuutusoikeus

VakO 2379:2020: Oliko vakuutuslaitos määrättävä suorittamaan A:lle päivärahaa ottamalla huomioon muita työsuhteita ja ansioita kuin laitos W:n, X Oy:n ja Y Oy:n työsuhteet ja niistä saadut ansiot A:n vuosityöansiota määritettäessä?

Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle vuosityöansioon perustuvaa päivärahaa ajalle 27.5.–30.9.2018 hänelle 28.4.2018 vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistumisen yhteydessä sattuneen tapaturman perusteella. Päivärahan perusteena oleva vuosityöansio oli määritetty tapaturman sattumishetkellä voimassa olleesta työsuhteesta laitos W:ltä tapaturmaa edeltävän vuoden ajalta saatujen työansioiden perusteella. A haki vakuutuslaitoksen päätöksiin muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaatii niiden kumoamista. A:n mukaan vuosityöansioksi tuli huomioida kaikki hänen eri työnantajiensa palveluksessa ajalta 28.4.2017–27.4.2018 saadut ansiotulot, joihin maksettavan päivärahan tuli perustua.  Asiassa oli kysymys siitä, oliko vakuutuslaitos määrättävä suorittamaan A:lle päivärahaa ottamalla huomioon…

 185 näyttökertaa

VakO 4073:2020: Etätyössä vai vapaa-ajalla tapahtunut tapaturma?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko vakuutuslaitos velvollinen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta, joka oli tapahtunut etätöiden aikana. Näin ollen kysymys oli siitä, milloin tapaturma voidaan katsottava tapahtuneen vapaa-ajan aikana ja milloin työajan aikana. A oli työajallaan saanut tapaturman, mutta kyse oli vakuutuslaitoksen mukaan työajan sivussa tehtävästä oheistoiminnasta: Vakuutuslaitos hylkäsi A:n korvaushakemuksen katsoen, että vahinko ei ollut tapahtunut laissa tarkoitetun työnteon yhteydessä vaan muussa kotona tapahtuvassa oheistoiminnassa. Vakuutuslaitos vaati muutosta vakuutusoikeudessa katsoen, että vahinko ei ole korvattava. Vakuutuslaitoksen mukaan korvaussuoja oli…

 195 näyttökertaa