VakO 4073:2020: Etätyössä vai vapaa-ajalla tapahtunut tapaturma?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko vakuutuslaitos velvollinen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta, joka oli tapahtunut etätöiden aikana. Näin ollen kysymys oli siitä, milloin tapaturma voidaan katsottava tapahtuneen vapaa-ajan aikana ja milloin työajan aikana.

A oli työajallaan saanut tapaturman, mutta kyse oli vakuutuslaitoksen mukaan työajan sivussa tehtävästä oheistoiminnasta: Vakuutuslaitos hylkäsi A:n korvaushakemuksen katsoen, että vahinko ei ollut tapahtunut laissa tarkoitetun työnteon yhteydessä vaan muussa kotona tapahtuvassa oheistoiminnassa.

Vakuutuslaitos vaati muutosta vakuutusoikeudessa katsoen, että vahinko ei ole korvattava. Vakuutuslaitoksen mukaan korvaussuoja oli katkennut A:n noustessa työpisteeltään.

Muutoksenhakulautakunta sekä vakuutusoikeus katsoivat, että tapaturma oli sattunut työn yhteydessä. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n liikkuminen oli liittynyt työtehtävien hoitamiseen. Myös vakuutusoikeus katsoi, että tapaturma oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla työnteon yhteydessä. 

Lue ratkaisu VakO 4073:2020