Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vahinkovakuutus

KKO:2014:9: Oliko vahingon tapahtuessa autot omistaneella maahantuojalla, jolle myös vakuutus oli ollut voimassa, oikeus saada vakuutuskorvaus?

Oy F oli tuonut maahan 27 henkilöautoa, jotka se oli myynyt omistuksepidätysehdoin jälleenmyyjälle D Oy:lle. Yhtiöiden välisen sopimuksen mukaan vaaranvastuu myytyjen autojen osalta oli siirtynyt D Oy:lle, jolla oli ollut myös velvollisuus vakuuttaa autot. Autot olivat myöhemmin vahingoittuneet, kun viemärivesi oli meriveden noustua tulvinut satama-alueella sijainneelle autojen säilytyspaikalle. Asiassa oli erityistä merkitystä sille, että vakuutussopimuksessa autoja tuli säilyttää vakuutussopimuksen mukaisella paikalla, mutta näin ei oltu tehty, vaan autoja oltiin säilytetty Turun satama-alueella, jossa kyseinen vahinko oli sattunut. D Oy ei…

 174 näyttökertaa

KKO:2014:21: Korkein oikeus katsoi, että vakuutusyhtiöllä oli oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan, kun yhtiö oli tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot

Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta oli ollut alle 50 000 euroa. Yhtiö oli ilmoittanut vahingoittuneen omaisuuden arvoksi 300 000 euroa sekä jätemaksut. Yhtiö oli pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Asiassa oli tällöin kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan, kun yhtiö oli tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot.  KKO:2014:21 Diaarinumero: S2011/460Antopäivä: 7.4.2014Taltio: 743 Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden…

 154 näyttökertaa