Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vahingon torjuminen

KKO:2007:23: Pidettiinkö hirven väistämistä vakuutussopimuslain vahingon torjumiseen tähtäävänä pelastamistoimena?

KKO:2007:23 Diaarinumero: S2006/214Esittelypäivä: 31.10.2006Antopäivä: 14.3.2007Taltio: 386 Henkilöauton kuljettaja oli hirveä väistäessään menettänyt auton hallinnan ja auto oli tieltä suistuessaan vaurioitunut. Auton osakaskovakuutuksen ehtojen mukaan olisi voitu korvata vain sellainen esinevahinko, jonka syynä oli törmääminen hirvieläimeen. Hirven väistämistä ei pidetty vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuna, vahingon torjumiseen tähtäävänä pelastamistoimena eikä vakuutusyhtiö siten ollut velvollinen korvaamaan autolle tieltä suistumisesta aiheutunutta vahinkoa vakuutussopimuslain 61 §:ssa tarkoitettuina pelastamiskustannuksina. (Ään.) VakuutussopimusL 32 § 1 momVakuutussopimusL 61 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta Kuljettaessaan…

 194 näyttökertaa