Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Uncategorized

FINE-056949: Vakuutusyhtiön korvauspäätös ja sen muuttuminen

Vakuutusyhtiön antama korvauspäätös sitoo vakuutusyhtiötä voimassa olevan oikeuden ja hyvän vakuutustavan perusteella. Mutta voiko vakuutusyhtiö muuttaa sitä ja millä perusteilla? Korkeimman oikeuden KKO 2021:85 mukaisesti vakuutusyhtiön vastaa korvaustoiminnan järjestelyistä ja korvausratkaisujen ilmoittamisesta hakijalle. Ilmoitus sitoo vakuutusyhtiötä hyvän vakuutustavan perusteella. Korvausratkaisua ei myöskään voi muuttaa, jos perusteet korvauksen epäämiselle olisivat käyneet ilmi materiaalista, joka vakuutusyhtiöllä olisi ollut mahdollisuus saada käyttöönsä. Muutosperusteita voi syntyä esimerkiksi vakuutussopimuslain säännösten, oikeustoimilain mukaisten pätemättömyys- tai kohtuullistamisperusteiden tai mahdollisesti asiassa ratkaisun tekemisen jälkeen saadun uuden selvityksen perusteella.…

 6 näyttökertaa