Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Työolosuhde vai vapaa-ajan tapaturma?

VakO 20542:2021: Oliko A:n vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa vai A:n vapaa-ajalla?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa vai A:n vapaa-ajalla. A, joka työskenteli lentoyhtiössä, oli lentotyövuorojen välillä yöpynyt hotellissa muun miehistön kanssa. A oli kaatunut hotellirakennusten välissä ja murtanut ranteensa, kun hän oli siirtymässä hotellin päärakennukseen. Vakuutuslaitos oli hylännyt A:n korvaushakemuksen sillä perusteella, ettei tapaturma sattunut työssä, työpaikan alueella tai työntekopaikan alueel ulkopuolella, joten se ei ollut korvattavaksi säädetty tapaturma. A valitti asiasta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka hylkäsi valituksen äänestyrsratkaisulla 3-3 (puheenjohtajan äänen…

 105 näyttökertaa

Tamla 13.6.2018: Oliko tapaturma sattunut työmatkalla vai vapaa-ajalla, oliko S:n veljen asunto ollut laissa tarkoitettu tilapäinen asunto tai majoitus sekä oliko kyseessä ollut tapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka, joka voitaisiin korvata lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella?

S:lla oli töihin matkaa 55 kilometria yhtään suuntaan, ja lapsi oli lisäksi herätellyt öisin. Jotta S saisi nukkua pidempään, hän oli ilmoituksensa mukaisesti veljensä luona nukkumassa noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Kun S lähti veljensä luota kävelemään autolle, hänen oikea jalkansa osui asfaltin ja nurmikon rajalle, jolloin oikea nilkka nyrjähti pahasti. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työmatkalla vai vapaa-ajalla, oliko S:n veljen asunto ollut laissa tarkoitettu tilapäinen asunto tai majoitus sekä oliko kyseessä ollut tapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka,…

 148 näyttökertaa

Tamla 15.2.2018: Oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa?

H oli ollut matkalla kotoaan töihin, ja kaatunut huoltoaseman ulko-oven edessä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Muutoksenhakulautakunnassa pohdittiin sitä, että katsottiinko kävelyn huoltoaseman ovelle olevan H:n huoltoasemalle hakeutumisen syyn eli kaupassakäynnin tekemistä, vai vasta siihen valmistautumista? Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa: 1) tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan…

 371 näyttökertaa

Tamla 7.6.2018: Oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa?

H oli kokenut itsensä väsyneeksi työpäivän jälkeen, jolloin hän oli jäänyt työpaikkansa lepohuoneeseen nukkumaan muutamaksi tunniksi. Nukkumisen jälkeen hän oli mennyt parkkihallissa olevalle autolleen ja tapaturma oli sattunut auton ovea avataessa. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Hallituksen esityksen eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 277/2014) mukaan tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnon ja työpaikan välillä tarkoitettaisiin matkaa työpäivän alkaessa asunnolta työpaikalle ja työn päätyttyä takaisin. Tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla…

 135 näyttökertaa

Tamla 23.5.2018: Oliko työantajan palkallisena vapaapäivänä järjestämässä yritysten välisessä salibandyturnauksessa ollut kyse työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta työhön liittyvästä virkistystilaisuudesta?

A:lle oli sattunut tapaturma yritysten välisessä salibandyturnauksessa. Mukana on ollut usean eri yrityksen joukkueita. Ensimmäisessä pelissä vastustajan pelaaja oli astunut E:n jalkaterän päälle. Jalkaterä on vääntynyt ja myöhemmin kuvissa oli todettu, että jalkapöydässä on ollut luumurtumia. E oli työskennellyt Oy L Ab:n palveluksessa konttorityöntekijänä. Tapaturma oli sattunut salibandyturnauksessa helatorstaina 25.5.2017. Osallistuminen oli ollut vapaaehtoista. Vakuutuslaitos katsoi, ettei tapaturma ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaisessa työssä eikä 24 §:n tarkoittamassa virkistystilaisuudessa. Vakuutusyhtiön mukaan tilaisuus oli ollut enemmän E:n vapaa-ajan…

 109 näyttökertaa

Tamla 21.3.2019: Oliko vahinkotapahtuma sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko vahinkotapahtuma sattunut korvauksen oikeuttavissa olosuhteissa. K oli lähtenyt aamulla kotoaan töihin, mutta hän huomasi autossa, että vesipullo jäi sisälle. Ruohomatto oli luistanut alta, jolloin K:n jalka yliojentui ja kierty. Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen. Työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen katsotaan kuuluvan myös 23…

 149 näyttökertaa

Tamla 13.2.2019: Onko kyseessä työtapaturma aina silloin, kun tapaturma on sattunut työajalla?

Asiassa oli kysymys siitä, että palomies K oli vapaapäivänään ollut työpaikkansa kuntosalilla paloasemalla harjoittelemassa, mutta hän oli saanut kesken harjoittelun hälytyksen töihin pelastustehtävälle. K oli huomannut, että hänen puhelimensa oli jäänyt autoon, joten hän oli mennyt hakemaan puhelintaan autosta, jotta hän voisi ilmoittaa, ettei tule kotiin sovitusti. Avattuaan kuljettajan puoleisen oven, A oli kuitenkin liukastunut ja kaatunut, kun hän oli kurottanut ottamaan puhelimensa. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:ssä tarkoitetun työnteon yhteydessä. Työtapaturma- ja ammattitautilain…

 152 näyttökertaa

Tamla 24.4.2019: Oliko vahinkotapahtuma sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko vahinkotapahtuma sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa, kun vahinkotapahtuma oli sattunut G:n mentyään asiamiespostissa asioituaan takaisin autolleen tarkoituksenaan jatkaa autolla matkaa töihin. Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa 1) tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi; 2) työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan alueen läheisyydessä.…

 129 näyttökertaa

Tamla 6.2.2019: Oliko tapaturma sattunut korvaukseen oikeuttavissa, työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ien mukaisissa olosuhteissa laivalla?

Antopäivä: 6.2.2019 A on ollut 12.3.2017 yöllä klo 00.10 jälkeen nukkumassa vapaavahdissa hytissään, kun hänelle tuli tarve käydä wc:ssä. Mennessään wc:hen A kurotti laittamaan valot, jolloin laivan liike sai hänet pois tasapainosta ja hän kaatui. Tapaturman sattumisolosuhteista esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle 12.3.2017 sattunut tapaturma ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukainen työtapaturma, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21 – 25 §:ssä säädetään. Kysymyksessä on vapaa-ajalla sattunut tapaturma. Tamla 6.2.2019 – 3769/2017…

 128 näyttökertaa

Tamla 10.6.2020: Oliko tapaturma tapahtunut työmatkalla vai vapaa-ajalla?

Tamla 10.6.2020 Antopäivä: 10.6.2020 A on matkalla työpaikalta kotiin poikennut tavanomaisen reitin varrella olevassa kaupassa hakemassa hänelle osoitetun lähetyksen. Kun A on noutanut lähetyksen, hän on astunut kaupan pihalla olleeseen kuoppaan. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen vahinkotapahtumasta 4.5.2018. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturma 4.5.2018 on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Muutoksenhakulautakunnan arvion mukaan kyse on ollut sekä matkallisesti että ajallisesti vähäisestä poikkeamasta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että lähetyksen noutaminen kaupasta voidaan rinnastaa…

 131 näyttökertaa