Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Työliike

KKO:2010:76: Jänteen repeämisen syy-yhteys työliikkeeseen. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

Diaarinumero: VA2008/137Esittelypäivä: 27.5.2010Antopäivä: 26.10.2010Taltio: 2110 Paalauslinjanhoitaja A oli nostanut 250 kiloa painavaa sellupaalia seurauksin, että hänen oikean hauislihaksen etäisemmän pään jänne oli irronnut kiinnityksestään. Tällaisen jänteen repeämisen katsottiin olevan tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla syy-yhteydessä suoritettuun työliikkeeseen. TapVakL 4 § 2 mom 7 kohta Asian aikaisempi käsittely Tausta Paalauslinjanhoitaja A oli työssään nostanut 250 kiloa painavaa sellupaalia, jolloin hänen oikeasta hauislihaksestaan oli kuulunut rusahdus. A:lla oli todettu oikean hauislihaksen etäisemmän pään jänteen irti repeäminen. Vakuutusyhtiön päätös…

 164 näyttökertaa

KKO:2012:92: Oliko varusmiehelle sattunut sotilastapaturmalaissa tarkoitettu tapaturma? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2012:92 Diaarinumero: VA2011/127Esittelypäivä: 10.9.2012Antopäivä: 9.11.2012Taltio: 2314 Varusmiehen polvilumpio oli palvelukseen sisältyneessä suunnistusharjoituksessa mennyt sijoiltaan. Valtiokonttori sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus olivat hylänneet varusmiehen sotilastapaturmalakiin perustuvan korvausvaatimuksen, koska hänen ensi vaiheessa esittämänsä vammautumisen tapahtumista koskevan kuvauksen mukaan hänelle ei ollut sattunut sotilastapaturmalaissa tarkoitettua tapaturmaa. Kysymys siitä, oliko varusmiehelle sattunut tapaturma ja erityisesti siitä, mikä merkitys tämän arvioinnissa voitiin antaa tapahtumista aluksi annetulle kuvaukselle muun asiassa esitetyn selvityksen ohella. Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta Varusmies A oli 1.9.2009 palvelukseen kuuluvassa suunnistusharjoituksessa…

 158 näyttökertaa

KKO:2012:97: Työliikkeen korvaaminen tapaturmavakuutuslain mukaisena korvauksena. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2012:97 Diaarinumero: VA2011/26Esittelypäivä: 16.10.2012Antopäivä: 27.11.2012Taltio: 2463 A oli 21.1.2009 työssään yksin nostanut noin 90 kilon painoista henkilöä saman päivän aikana eri yhteyksissä useamman kerran pyörätuoliin ja siitä pois. A:n vasen ranne oli kipeytynyt. Siinä oli myöhemmin todettu ranteen kyynärluun puoleisen ojentajajänteen (ECU-jänne) sijoiltaanmeno ja CRPS-kipuoireyhtymä. Ranteen ECU-jänne oli leikkauksessa 13.1.2010 kiinnitetty paikoilleen. Korkein oikeus katsoi, että A:n nostoliikkeissä oli ollut kysymys työliikkeestä. Kysymys siitä, oikeuttivatko A:lla todetut ECU-jänteen vamma ja CRPS-kipuoireyhtymä työliikkeen seurauksena tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen ja mikä merkitys tässä…

 158 näyttökertaa