Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Tiedoksisaanti

Tamla 13.6.2020: Voitiinko A:n katsoa saaneen postitetun valituksenalaisen päätöksen tiedoksi tiedoksisaantiolettaman puitteissa, kun hän oli ollut toisella paikkakunnalla?

Tamla 13.6.2020 Antopäivä: 13.6.2020 Asiassa on kyse valituksen tutkimisesta ja siitä, voidaanko A:n katsoa saaneen 19.4.2019 postitetun valituksenalaisen päätöksen tiedoksi tiedoksisaantiolettaman puitteissa, kun hän on ajalla 27.3.2018 – 5.5.2018 ollut toisella paikkakunnalla perhekuntoutusjaksolla. A on toimittanut näyttönä perhekuntoutusjaksosta kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lausunnon. Muutoksenhakulautakunta tutki valituksen. Tamla 13.6.2019 – 2020/2018 – 2023/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 7-2. Vakuutuslaitoksen päätös on annettu ja postitettu A:n ilmoittamaan osoitteeseen 19.4.2018. A:n toimittaman selvityksen perusteella hän on ajalla 27.3.2018 – 5.5.2018 ollut perhekuntoutusjaksolla.…

 106 näyttökertaa