Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Tapaturmavakuutus

VakO 20542:2021: Oliko A:n vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa vai A:n vapaa-ajalla?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa vai A:n vapaa-ajalla. A, joka työskenteli lentoyhtiössä, oli lentotyövuorojen välillä yöpynyt hotellissa muun miehistön kanssa. A oli kaatunut hotellirakennusten välissä ja murtanut ranteensa, kun hän oli siirtymässä hotellin päärakennukseen. Vakuutuslaitos oli hylännyt A:n korvaushakemuksen sillä perusteella, ettei tapaturma sattunut työssä, työpaikan alueella tai työntekopaikan alueel ulkopuolella, joten se ei ollut korvattavaksi säädetty tapaturma. A valitti asiasta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka hylkäsi valituksen äänestyrsratkaisulla 3-3 (puheenjohtajan äänen…

 84 näyttökertaa

Tamla 18.1.2018: Oliko N:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

N oli tapaturmassa vahingoittanut oikean ranteensa sekä pikkusormensa. Hän oli tapaturman sattuessa toiminut lastenhoitajana, mutta hän oli koulutukseltaan fysioterapeutti. N:lla oli todettu ranteen DRU-nivelen TFCC vamma sekä oikean käden pikkusormen ojentajajänteen repeämä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko N:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen sekä oliko N voinut palata lastenhoitajan ammattiin tai muuhun sellaiseen ammattiin, johon hän pystyisi fysioterapeutin tutkinnolla sijoittumaan. Vakuutuslaitos oli katsonut, että N pystyy tapaturmavamman rajoitteet huomioiden koulutus- ja työhistoriansa puolesta sijoittumaan sellaiseen työhön, jossa hän pystyy ansaitsemaan entisen ansiotasonsa…

 134 näyttökertaa

Tamla 19.12.2019: Oliko A:n työnantaja asianosainen ja oliko hänellä oikeus valittaa vakuutuslaitoksen päätöksestä?

Tamla 19.12.2019 Antopäivä: 19.12.2019 Vakuutuslaitos on valituksenalaisella päätöksellä myöntänyt A:lle sattuneeseen tapaturmaan perustuvan korvauksen työnantajan maksaman sairausajan palkan suuruisena. Työnantajan vaatimus on koskenut vahinko-olosuhteen perusteella sovellettavaa lainkohtaa. Työnantaja on lisäksi vedonnut siihen, että se on sitoutunut toimialalla yleisesti hyväksyttyyn ”nolla tapaturmaa -tavoitteeseen” ja näin ollen tapaturmien tilastoinnilla on paitsi työtä ohjaava vaikutus, myös laajempi yhteiskunnallinen ja alaa yleisesti ohjaava vaikutus. Työnantajalla on erikoismaksuperusteinen vakuutus. Tamla 19.12.2019 – 1752/2019. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.  Äänestysratkaisu 9-1. Esittelijän eriävä mielipide. Lue lisää: Muutoksenhakulautakunta…

 95 näyttökertaa

KKO:2014:33: Työtapaturman ja vamman syy-yhteys. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2014:33 Diaarinumero: VA2010/133 Antopäivä: 27.5.2013 Taltio: 1144 A oli 1.2.2006 kaatunut jäisellä pihalla siten, että takaraivo oli iskeytynyt maahan. Puhelinkonsultaation perusteella aivotärähdykseksi arvioitu vamma ei ollut vaatinut välitöntä lääkärinhoitoa, vaan A oli päänsärystä huolimatta palannut seuraavana päivänä esimiestason työhönsä jatkaen sitä koko saman vuoden kevään ilman sairauspoissaoloja. Kesäloman jälkeen A jäi sairauslomalle 7.8.2006 alkaen ja hänelle myönnettiin sittemmin pysyvä työkyvyttömyyseläke. A:n työkyvyttömyyden aiheuttaneita oireita tutkittiin ensin työuupumuksena ja niitä hoidettiin mielialahäiriöön ja työkuormitukseen liittyvänä masennuksena, kunnes aivovammaa alettiin tutkia oireita…

 135 näyttökertaa