Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika

FINE-046907 (2022): oliko asiakkaan polven oireilu syy-yhteydessä tapaturmaan?

Asianumero: FINE-046907 (2022)Ratkaisu annettu: 21.12.2022 Tapahtumatiedot Asiakkaalle (s. 1975) on sattunut heinäkuun alussa 2020 tapaturma, kun hän on liukastunut terassilla ja vasen polvi on kipeytynyt. Toukokuussa 2021 polven oireilu on pahentunut ja asiakas on hakeutunut polven takia ensimmäisen kerran lääkärille työterveyshuoltoon 11.6.2021. Polveen tehtiin 14.6.2021 magneettitutkimus, jossa todettiin sisemmän nivelkierukan repeämä. Asiakkaalle suositeltiin leikkaushoitoa ja asiakas haki korvausta yksityistapaturmavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö ei myöntänyt maksusitoumusta vasemman polven leikkaukseen. Yhtiön korvauspäätösten 22.6.2021 ja 9.7.2021 mukaan asiakkaan polvessa todetut vauriot eivät ole tapaturmaperäisiä, vaan…

 136 näyttökertaa

FINE-051466 (2023): oliko kyse tapaturman aiheuttamasta jännerepeämästä?

Asianumero: FINE-051466 (2023)Ratkaisu annettu: 30.01.2023 Tapahtumatiedot Asiakas (s.1978) oli pelaamassa lentopalloa 2.7.2022. Hän hyppäsi samaan aikaan torjumaan vastustajan hyökkäystä pelikaverinsa kanssa. Pelikaveri osui asiakkaan kylkeen ja alastulossa asiakas laskeutui pelikaverin jalan päälle. Vasemmasta akillesjänteestä kuului paukahdus ja asiakas hakeutui ensiapuun. Ensiavussa vasemmassa akillesjänteessä todettiin repeämä. Asiakas haki korvausta hoitokuluista yksityistapaturmavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö korvasi vahingon selvittelykuluina asiakkaan ensikäynnin päivystyspoliklinikalla, mutta kieltäytyi korvaamasta muita kuluja 8.8.2022 antamallaan korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan terve akillesjänne vaatii revetäkseen voimakkaamman vahinkotapahtuman kuin asiakkaan kuvaaman tapaturman. Vakuutusyhtiön mukaan repeämän…

 143 näyttökertaa

FINE-048210 (2022): Oliko asiakkaan oikean lonkan hoitokulut aiheutuneet tapaturmasta riippumattomasta sairauden hoidosta?

Asianumero: FINE-048210 (2022)Ratkaisu annettu: 22.12.2022 Tapahtumatiedot Vakuutusyhtiölle 13.1.2022 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan asiakas (s.1947) oli hypännyt 4.8.2020 kapean ja syvän ojan yli kymmenen litran mustikkaämpäri kädessään. Ojan reuna oli pettänyt, minkä seurauksena asiakkaan oikean jalan kantapää oli vääntynyt ja asiakas oli kaatunut. Asiakkaan oikea lonkka vahingoittui tapaturman yhteydessä. Asiakas hakeutui nivusalueen kivun vuoksi lääkäriin 23.7.2021. Kliinisessä tutkimuksessa ei todettu tukielimistön vammoja. Lonkan röntgentutkimuksessa 28.7.2021 todettiin nivelraon kaventuminen ja reunakerrostumaa. Magneettitutkimuksessa 12.10.2021 todettiin rustorenkaan etuosan ulkosivun laaja repeämä ja nivelkuopan takaosan ruston…

 146 näyttökertaa

FINE-051113 (2022): Kuinka pitkältä ajalta tutkimus- ja hoitokuluja tuli korvata tapaturman lukuun?

Asianumero: FINE-051113 (2022)Ratkaisu annettu: 22.12.2022 Tapahtumatiedot Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas (s. 1944) oli kaatunut 19.3.2021 hiihtoladulla ja kaatuessa loukannut oikean olkapäänsä. Asiakas haki korvausta hoitokuluista yksityistapaturmavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö antoi asiassa 23.5.2022 päätöksen, jonka mukaan korvausta hoitokuluista ei voida maksaa 14.9.2021 jälkeen. Yhtiö totesi, että mahdollinen hoidon tarve tämän jälkeen johtuu tapaturmasta riippumattomista löydöksistä eli oikean olkapään nivelrikosta sekä kudoshaurastumista. Asiakas haki muutosta korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiö antoi asiassa uuden päätöksen 4.7.2022, jossa se katsoi, ettei perusteita korvausratkaisun muuttamiselle ollut. Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta…

 75 näyttökertaa

FINE-031505 (2021): Tuliko asiakkaan oikean olkapään leikkaustoimenpide korvata tapaturmavakuutuksesta sairauskuluvakuutuksen sijaan?

Asiassa oli kysymys siitä, tuliko asian oikean olkapään leikkaustoimenpide korvata tapaturmavakuutuksesta sairauskuluvakuutuksen sijaan. Asiakas haki yksityistapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen sisältävästä henkilövakuutuksesta työkyvyttömyysajan päivärahaa sekä korvausta tutkimus- ja hoitokuluista.  Asiakas oli vaatinut, että olkapään leikkaus korvataan yksityistapaturmavakuutuksesta, fysioterapiaa korvataan tarpeen vaatiessa 10 hoitokertaa ja työkyvyttömyysajan päiväkorvaus suoritetaan myös olkapääleikkauksesta aiheutuneen sairausloman ajalta.  Sairausvakuutuksesta korvataan esimerkiksi lääkärikäynneistä, tutkimuksista, lääkkeistä ja leikkauksista aiheutuvia kuluja, kun taas tapaturmavakuutuksesta korvataan esimerkiksi tapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja. Asiakkaan olkapään osalta hoitokulut korvattiin 15.5.2020 alkaen sairauskuluvakuutuksesta sekä leikkauksen jälkeistä fysioterapiaa korvattiin…

 143 näyttökertaa

FINE-038372 (2021): Oliko asiakkaan oikean olkapään tutkimuksen ja hoidon tarve 8.5.2020 jälkeiseltä ajalta syy-yhteydessä 21.3.2020 sattuneeseen kaatumistapaturmaan, vai onko sen syynä tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko asiakkaan oikean olkapään tutkimuksen ja hoidon tarve 8.5.2020 jälkeiseltä ajalta syy-yhteydessä 21.3.2020 sattuneeseen kaatumistapaturmaan, vai onko sen syynä tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika. Asiakas oli liukastunut ja kaatunut ojennetun käden varaan, jolloin voima kohdistu oikeaan olkapäähän, joka kipeytyi. Magneettitutkimuksissa todettiin SLAP II -vaurio. Asiakas oli hakenut tapaturman jälkeisistä hoitokuluista yksityistapaturmavakuutuksesta. Yksityistapaturmavakuutusasioissa sovelletaan kyseisen vakuutuksen ehtoja. Tässä tapauksessa vakuutusehtojen kohdan 4.1.2 todettiin, että jos vammaan tai vamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta tapaturmasta riippumaton sairaus tai…

 122 näyttökertaa