Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Tapaturmakorvaus

FINE-043535 (2022): Oliko A:n myöhempää selvitystä tapaturmasta pidettävä uskottavana?

A:n oikea jalka luistui ja hän kaatui, kun hän hyppäsi ojan yli. Samalla A huomasi maassa rikkoutuneen hammasproteesin. A haki korvausta uuden hammasproteesin kustannuksista. Vakuutusyhtiö ei korvannut hammasproteesia, koska A:lle ei vahinkoilmoituksen perusteella ollut aiheutunut ruumiinvammaa, joten kyseessä ei ollut vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen tarkoittama tapaturma. A oli ollut yhteydessä uudestaan vakuutusyhtiöön ja ilmoittanut, että hänen vasen ranteensa ja vasemman käden sormet olivat venähtäneet kaatumisen yhteydessä. A haki työkyvyttömyysajan päiväkorvausta sekä korvausta aiheutuneista kuluista. Vakuutusyhtiö oli katsonut, ettei A:n myöhempi ilmoitus ranteen…

 103 näyttökertaa

KKO:2010:44: Voitiinko retroperitoneaalista fibroosia pitää todennäköisesti pääasiallisesti A:n työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana tai voitiinko asbestille altistumisen katsoa olennaisesti pahentaneen kyseessä olevaa sairautta? Korkein oikeus ei muuttanut vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2010:44 Diaarinumero: VA2009/195Esittelypäivä: 4.5.2010Antopäivä: 24.6.2010Taltio: 1354 Sähköasentaja A oli altistunut työssään asbestille. Kysymys siitä, voitiinko retroperitoneaalista fibroosia pitää todennäköisesti pääasiallisesti A:n työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana tai voitiinko työssä tapahtuneen asbestille altistumisen katsoa olennaisesti pahentaneen kyseessä olevaa sairautta. AmmattitautiL 1 § Asian aikaisempi käsittely Asian tausta Sähköasentaja A oli altistunut asbestille työssään 1960 – 1990-luvuilla. A:n oli vuonna 1995 todettu sairastavan retroperitoneaalista fibroosia. A oli lisäksi potenut ainakin 1980-luvun loppupuolelta alkaen kohonnutta verenpainetta, jonka hoitamiseksi hän oli käyttänyt beetasalpaajalääkitystä.…

 137 näyttökertaa

KKO:2010:33: Oliko A:n rannekanavaoireyhtymä pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista tekijöistä hänen työssään? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:33 Diaarinumero: VA2008/158Esittelypäivä: 29.4.2010Antopäivä: 14.5.2010Taltio: 976 Kenkätehtaan palveluksessa urakka- ja vaihetyössä toimineen jalkinetyöntekijän molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymän katsottiin Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla aiheutuneen ammattitautilain 1 §:n 1 momentissa ja 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköisesti pääasiallisesti fysikaalisista tekijöistä hänen työssään. AmmattitautiL 1 § 1 momAmmattitautiL 4 a § 2 mom Asian aikaisempi käsittely Asian tausta Jalkinetyöntekijä A oli työskennellyt kenkätehtaan palveluksessa kengän pohjan ja päällisen yhtymäkohdan (siulan) viimeistelytyössä vuodesta 1981 alkaen. Työ oli ollut vaihe- ja urakkatyötä, jossa…

 125 näyttökertaa

KKO:2010:15: Oliko A:lla todettu RSD-oireyhtymä seurausta tapaturman aiheuttamista oikean käden puremavammasta ja oikean ranteen nyrjähdyksestä? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:15 Diaarinumero: VA2008/56Esittelypäivä: 10.12.2009Antopäivä: 1.3.2010Taltio: 403 Asian aikaisempi käsittely Asian tausta Vajaamielishoitaja A oli 12.9.1992 kehitysvammalaitoksen saunotustilanteessa joutunut vajaamielisen hyökkäyksen kohteeksi. Sen seurauksena A:n saamat oikean käden puremavamma ja oikean ranteen nyrjähdys oli korvattu tapaturmavakuutuslain nojalla. A:n oikean yläraajan vaivat olivat jatkuneet ja vähitellen vaikeutuneet aiheuttaen hänelle pysyvän työkyvyttömyyden. Oikean yläraajan hermo- ja lihassähkötutkimuksessa ja oikean olkaseudun kuvantamistutkimuksessa ei ollut todettu normaalista poikkeavaa. Sittemmin A:lla oli todettu sympaattisen hermoston yliaktiivisuudesta johtuva häiriö eli refleksidystrofia (Reflex Sympathetic Dystrophy; RSD). Vakuutusyhtiön päätös…

 127 näyttökertaa

KKO:2010:2: Oliko tapaturma sattunut vapaa-ajalla auton renkaiden vaihtamisen yhteydessä vai työaikana? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:2 Diaarinumero: VA2008/171Esittelypäivä: 2.9.2009Antopäivä: 12.1.2010Taltio: 6 Perhehoitajana ympärivuorokautisesti toimiva A oli ollut vaihtamassa kotinsa pihalla autoonsa renkaita, jota varten auto oli nostettu tunkin varaan. Perhehoidossa ollut lapsi oli juossut päin tunkkia, jolloin auto oli lähtenyt luisumaan ja tunkki oli kaatunut. Tällöin A oli tarttunut oikealla kädellään kiinni auton lokasuojasta estäen autoa putoamasta lapsen päälle. A oli vahingoittunut oikeaan yläraajaansa ja olkapäähänsä. Sillä, kuuluiko renkaiden vaihtaminen perhehoitajan tehtäviin vai oliko A ollut suorittamassa vapaa-ajan piiriin kuuluvia tehtäviä, ei ollut merkitystä asiassa.…

 115 näyttökertaa

KKO:2010:70: Olivatko A:lle ajan myötä kehittyneet traumaperäiseen stressihäiriöön ja masennukseen liittyvät psyykkiset oireet sekä lonkka- ja selkävaivat syy-yhteydessä sattuneeseen työtapaturmaan? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2020:70 Diaarinumero: VA2008/69Esittelypäivä: 22.6.2010Antopäivä: 20.10.2010Taltio: 2049 Postivirkailija A oli joutunut 8.6.2000 työpaikallaan aseellisen ryöstön kohteeksi, minkä yhteydessä naamioitunut ryöstäjä oli pitänyt asetta A:n ohimolla. Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta A:lle äkillisen stressireaktion aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella 11.8.2000 saakka. A:lla vuonna 2003 diagnosoidun traumaperäisen stressihäiriön ja sen seurauksena aiheutuneen masennuksen sekä mainituista sairauksista johtuneiden psyykkisten oireiden katsottiin myös 11.8.2000 jälkeen olevan syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. TapVakL 4 § 1 mom 1 kohta Asian aikaisempi käsittely Vakuutusyhtiön päätös 26.10.2005 Vakuutusyhtiö epäsi A:lta tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset…

 129 näyttökertaa

KKO:2010:73: Lonkka- ja selkävaivojen, traumaperäisen stressihäiriön sekä masennuksen syy-yhteys tapaturmaan. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:73 Diaarinumero: VA2008/69Esittelypäivä: 22.6.2010Antopäivä: 20.10.2010Taltio: 2049 Postivirkailija A oli joutunut 8.6.2000 työpaikallaan aseellisen ryöstön kohteeksi, minkä yhteydessä naamioitunut ryöstäjä oli pitänyt asetta A:n ohimolla. Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta A:lle äkillisen stressireaktion aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella 11.8.2000 saakka. A:lla vuonna 2003 diagnosoidun traumaperäisen stressihäiriön ja sen seurauksena aiheutuneen masennuksen sekä mainituista sairauksista johtuneiden psyykkisten oireiden katsottiin myös 11.8.2000 jälkeen olevan syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. TapVakL 4 § 1 mom 1 kohta Asian aikaisempi käsittely Vakuutusyhtiön päätös 26.10.2005 Vakuutusyhtiö epäsi A:lta tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset…

 112 näyttökertaa

KKO:2010:76: Jänteen repeämisen syy-yhteys työliikkeeseen. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

Diaarinumero: VA2008/137Esittelypäivä: 27.5.2010Antopäivä: 26.10.2010Taltio: 2110 Paalauslinjanhoitaja A oli nostanut 250 kiloa painavaa sellupaalia seurauksin, että hänen oikean hauislihaksen etäisemmän pään jänne oli irronnut kiinnityksestään. Tällaisen jänteen repeämisen katsottiin olevan tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla syy-yhteydessä suoritettuun työliikkeeseen. TapVakL 4 § 2 mom 7 kohta Asian aikaisempi käsittely Tausta Paalauslinjanhoitaja A oli työssään nostanut 250 kiloa painavaa sellupaalia, jolloin hänen oikeasta hauislihaksestaan oli kuulunut rusahdus. A:lla oli todettu oikean hauislihaksen etäisemmän pään jänteen irti repeäminen. Vakuutusyhtiön päätös…

 128 näyttökertaa

KKO:2010:90: Oliko A:n keuhkosyöpä aiheutunut työperäisestä asbestialtistumisesta ja oliko mainittu sairaus korvattava ammattitautina? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:90 Diaarinumero: VA2008/242Esittelypäivä: 30.9.2010Antopäivä: 13.12.2010Taltio: 2457 Kysymys siitä, oliko A:n keuhkosyöpä aiheutunut todennäköisesti pääasiallisesti työperäisestä asbestialtistumisesta ja oliko mainittu sairaus korvattava ammattitautina. AmmattitautiL 1 §AmmattitautiA 2 §AmmattitautiA 3 § Asian aikaisempi käsittely Tausta A oli kertonut altistuneensa asbestille työskennellessään laivoilla 1950-60 luvulla ja lämmittäjänä satamalaitoksen palveluksessa 1960-70 luvulla sekä voimalaitoksilla 1970-80 luvulla. A:lla oli todettu keuhkosyöpä joulukuussa 2004. A oli vaatinut keuhkosyövän korvaamista ammattitautilainsäädännön perusteella katsoen keuhkosyövän aiheutuneen hänen altistumisestaan työssä asbestille. A kuoli keuhkosyöpään lokakuussa 2005. Vakuutusyhtiön päätös 23.12.2005…

 114 näyttökertaa

KKO:2011:16: Oliko sormen ojentajajänteen repeämä ja irtoaminen kiinnityksestään (mallet finger) syy-yhteydessä työtapaturmaan? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2011:16 Diaarinumero: VA2010/12Esittelypäivä: 16.11.2010Antopäivä: 23.2.2011Taltio: 378 Kysymys siitä, oliko sormen ojentajajänteen repeämä ja irtoaminen kiinnityksestään (mallet finger) syy-yhteydessä työtapaturmaan. (Ään.) TapVakL 4 § 1 mom Asian aikaisempi käsittely Tausta Asentaja A oli työssään alkanut levittää paketissa ollutta 50 – 60 kiloa painavaa suojapeitettä, jolloin hänen oikean kätensä nimetön sormi oli tökännyt peitepakettia ja kipeytynyt. A:n oikean käden nimettömän sormen ojentajajänteen oli todettu repeytyneen irti kiinnityskohdastaan sormen kärkijäsenestä. A:lla oli todettu niin sanottu mallet finger. Vakuutusyhtiön päätös 8.5.2008 Vakuutusyhtiö epäsi A:lta…

 134 näyttökertaa