Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus

KKO:2011:5: Oliko vakuutuksenantaja täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen päättämistä?

KKO:2011:5 Diaarinumero: S2009/614Esittelypäivä: 23.9.2010Antopäivä: 17.1.2011Taltio: 28 Vakuutuksenottajat olivat vakuutussopimuksen päättyessä menettäneet huomattavan osan sijoittamistaan varoista sen vuoksi, että ne osakerahastot, joiden arvonkehitykseen sijoituksen arvo oli sidottu, olivat menettäneet arvoaan. Kysymys siitä, oliko vakuutuksenantaja täyttänyt vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (543/1994) mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen päättämistä. VakSopL 5 § 1 mom (543/1994) Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Kanne ja vastaus Helsingin käräjäoikeudessa Kanteessaan AB ja BB vaativat, että Nordea Henkivakuutus Suomi Oy velvoitetaan suorittamaan heille säästöhenkivakuutusten alentuneina pääomina, A 111 339,58 ja…

 128 näyttökertaa