Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Sijoitussidonnainen eläkevakuutus

KKO:2010:25: Määräytyikö vakuutussopimuksen sisältö vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella?

KKO:2010:25 Diaarinumero: S2008/660Esittelypäivä: 9.12.2009Antopäivä: 25.3.2010Taltio: 641 Vakuutusyhtiön katsottiin markkinoinnissaan antaneen vakuutuksenottajalle puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen hinnasta ja eläkkeen kertymästä. Vakuutussopimuksen sisältö määräytyi vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella, vaikka se johti siihen, että vakuutusyhtiön hallinnointikuluja koskeva vakuutusehto ei tullut lainkaan noudatettavaksi. (Ään.) VakSopL 5 § 1 momVakSopL 9 § 1 mom Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta A (s. 1970) oli 19.3.1998 ottanut Skandia Life Assurance Company Limitedistä (jäljempänä Skandia) sijoitussidonnaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vakuutusmaksujen maksaminen oli alkanut 1.4.1998. Vakuutussopimuksen mukaan…

 113 näyttökertaa