Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Selvittämisvelvollisuus

VakO 2379:2020: Oliko vakuutuslaitos määrättävä suorittamaan A:lle päivärahaa ottamalla huomioon muita työsuhteita ja ansioita kuin laitos W:n, X Oy:n ja Y Oy:n työsuhteet ja niistä saadut ansiot A:n vuosityöansiota määritettäessä?

Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle vuosityöansioon perustuvaa päivärahaa ajalle 27.5.–30.9.2018 hänelle 28.4.2018 vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistumisen yhteydessä sattuneen tapaturman perusteella. Päivärahan perusteena oleva vuosityöansio oli määritetty tapaturman sattumishetkellä voimassa olleesta työsuhteesta laitos W:ltä tapaturmaa edeltävän vuoden ajalta saatujen työansioiden perusteella. A haki vakuutuslaitoksen päätöksiin muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaatii niiden kumoamista. A:n mukaan vuosityöansioksi tuli huomioida kaikki hänen eri työnantajiensa palveluksessa ajalta 28.4.2017–27.4.2018 saadut ansiotulot, joihin maksettavan päivärahan tuli perustua.  Asiassa oli kysymys siitä, oliko vakuutuslaitos määrättävä suorittamaan A:lle päivärahaa ottamalla huomioon…

 186 näyttökertaa