Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Retkahdusvamma

Tamla 24.6.2020: Onko niskan retkahdusvamma aiheutunut tinnituksesta ja oikeuttiko tinnitus tapaturman seurauksena korvaukseen?

Tamla 24.6.2020 Antopäivä: 24.6.2020 A:lle on tapaturman 26.10.2018 seurauksena aiheutunut mm. hartiaseudun venähdysvamma ja kaularangan venähdys (retkahdusvamma). A on todennut, että tinnitus on alkanut tapaturman 26.10.2018 jälkeen. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Muutoksenhakulautakunta totesi, että tapaturmalla ja tinnituksen alkamisella on ajallinen syy-yhteys. Muutoksenhakulautakunta kuitenkin totesi, että tieteellinen tutkimusnäyttö niskan retkahdusvamman ja tinnituksen välisestä syy-yhteydestä on ristiriitaista. Tapaturman 26.10.2018 ja tinnituksen välinen lain edellyttämä todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys ei täyty. Juridisessa arvioinnissa todennäköisellä lääketieteellisellä syy-yhteydellä tarkoitetaan, että vamman tai sairauden aiheutumista vahinkotapahtuman seurauksena voidaan pitää…

 127 näyttökertaa

KKO:2014:8: Neuropsykologisten oireiden syy-yhteys sattuneeseen tapaturmaan. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja palautti asian vakuutusoikeuteen uudelleenkäsittelyyn

KKO:2014:8 Diaarinumero: VA2012/87Antopäivä: 5.3.2014Taltio: 479 A oli joutunut 12.12.2008 työssään auto-onnettomuuteen, jonka johdosta vakuutusyhtiö oli suorittanut hänelle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta muun muassa lievästä aivovammasta ja niskan retkahdusvammasta johtuneesta työkyvyttömyydestä 8.2.2009 saakka. Tämän jälkeen A oli palannut työhön, mutta hän oli jäänyt 1.1.2010 uudelleen sairauslomalle kognitiivisen oireiston ja muistivaikeuksien johdosta. Kysymys näiden neuropsykologisten oireiden syy-yhteydestä 12.12.2008 sattuneeseen tapaturmaan sekä suullisen käsittelyn tarpeesta sanotun syy-yhteyskysymyksen ratkaisemiseksi. Ks. KKO:2003:35 Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta ja vakuutusyhtiön päätös 3.3.2010 A oli ollut 12.12.2008…

 133 näyttökertaa