Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Potilasvahinkolautakunnalle tehtävä ratkaisusuosituspyyntö

FINE-019010 (2019): Tuliko vakuutusyhtiön korvata potilasvahinkolautakunnassa jutun ajamisesta aiheutuneet asianajokulut?

Vakuutettu oli vuonna 2015 saanut hoitoa aivoinfraktiin. Hän oli tehnyt vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle katsoen, että hänelle oli aiheutunut vahinkoa hoidon puutteiden johdosta. Vakuutettu oli esittänyt vakuutusyhtiölleen yli 8000 euron asianajokulut oikeusturvavakuutuksesta korvattaksi, josta vakuutusyhtiö ei suostunut korvaamaan kuin osan kuluista. Vakuutusyhtiö katsoi, että alkuperäinen lasku oli kohtuuton jutun vaikeuteen sekä suoritetun työn määrään ja laatuun, joten yhtiö korvasi kohtuullisina ja välttämättöminä kuluina 4 720 euroa. Vakuutetun mukaan osa laskutuksesta koostui aiempaan ratkaisukäytäntöön tutustumisesta, joka oli jutun menestymisen kannalta välttämätöntä. Vakuutuslautakunta katsoi, että vaikka aiempaan…

 204 näyttökertaa