Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus

KKO:2020:19: Arvioidaanko oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden suuruutta eri oikeusasteissa yhtenä vakuutustapahtumana?

KKO:2020:19 Diaarinumero: R2019/145Antopäivä: 26.2.2020Taltio: 271ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2020:19 Rikosasian asianomistajalle oli myönnetty oikeusapu oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Asianomistaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati vastaajan velvoittamista korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Hovioikeus oli määrännyt asianomistajan avustajalle suoritettavaksi valtion varoista oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuutta vastaavan määrän ja velvoittanut vastaajan korvaamaan sanotun määrän valtiolle. Muutoin hovioikeus ei ollut lausunut oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin ensinnäkin, että hovioikeus oli jättänyt lausumatta osasta oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta ja hovioikeuden olisi tullut velvoittaa vastaaja korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut myös omavastuun…

 212 näyttökertaa