Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Oikeudenkäyntimenettely

KKO:2014:8: Neuropsykologisten oireiden syy-yhteys sattuneeseen tapaturmaan. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja palautti asian vakuutusoikeuteen uudelleenkäsittelyyn

KKO:2014:8 Diaarinumero: VA2012/87Antopäivä: 5.3.2014Taltio: 479 A oli joutunut 12.12.2008 työssään auto-onnettomuuteen, jonka johdosta vakuutusyhtiö oli suorittanut hänelle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta muun muassa lievästä aivovammasta ja niskan retkahdusvammasta johtuneesta työkyvyttömyydestä 8.2.2009 saakka. Tämän jälkeen A oli palannut työhön, mutta hän oli jäänyt 1.1.2010 uudelleen sairauslomalle kognitiivisen oireiston ja muistivaikeuksien johdosta. Kysymys näiden neuropsykologisten oireiden syy-yhteydestä 12.12.2008 sattuneeseen tapaturmaan sekä suullisen käsittelyn tarpeesta sanotun syy-yhteyskysymyksen ratkaisemiseksi. Ks. KKO:2003:35 Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta ja vakuutusyhtiön päätös 3.3.2010 A oli ollut 12.12.2008…

 154 näyttökertaa

KKO:2014:66: Oliko vakuutuslääkäri esteellinen käsittelemään A:n asiaa vakuutusoikeudessa? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja asia palautettiin vakuutusoikeuteen uudelleenratkaistavaksi

A:lla oli todettu ammattitautina asbestiplakkitauti, minkä perusteella A haki päivärahaa, tapaturmaeläkettä ja haittarahaa. A toimitti vakuutuslaitokselle myöhemmin uutta selvitystä, jonka johdosta se oli tutkinut A:n ammattitautiasian uudestaan. Vakuutuslaitos katsoi, ettei uusi selvitys aiheuttanut muutosta aiempaan päätökseen. A haki edelleen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, joka hylkäsi A:n valituksen, sillä lautakunta katsoi, ettei ammattitautina korvattavasta asbestiplakkitaudista ollut aiheutunut A:lle työkyvyn alentumaa eikä pysyvää yleistä haittaa. A haki muutosta vakuutusoikeudesta ja teki lisäksi esteellisyysväitteen lääkärijäsen X:stä. Vakuutusoikeus hylkäsi X:stä tehdyn esteellisyysväitteen ja hylkäsi muutoinkin…

 150 näyttökertaa

KKO:2014:90: A vaati suullisen käsittelyn toimittamista vahinkotapahtuman selvittämiseksi. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja palautti asian uudelleenkäsiteltäväksi vakuutusoikeuteen

KKO:2014:90 Diaarinumero: VA2013/176Antopäivä: 9.12.2014Taltio: 2564 A oli tapaturmailmoituksessa ja lääkärin alkuvaiheessa tekemien merkintöjen mukaan kuvannut tapaturman sattuneen hänelle 24.11.2010 siten, että A:n vasen jalka oli livennyt hänen nostaessaan raskasta laatikkoa autosta, jolloin hän oli tuntenut oikeassa olkapäässään kipua. A haki vakuutusoikeudessa muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, jolla hänen vaatimuksensa oikean olkapään kiertäjäkalvosinjänteen repeämän aiheuttaman työkyvyttömyyden ja hoitokulujen korvaamisesta oli hylätty sen vuoksi, ettei A:n tapaturmailmoituksessa ja ensi kerran lääkärissä käydessään kuvaama tapaturma sisältänyt riittävää ulkoista voimaa aiheuttamaan kiertäjäkalvosinjänteen repeämää. A totesi…

 143 näyttökertaa