Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Neuropsykologiset oireet

KKO:2011:69: Olivatko piiskaniskuvamma ja A:n niska-hartiaseudun ja raajojen oireet syy-yhteydessä tapaturmaan 30.6.2006 jälkeenkin? Lisäksi olivatko masennus ja neuropsykologinen oirekuva korvaukseen oikeuttavassa syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2011:69 Diaarinumero: VA2009/185Esittelypäivä: 14.4.2011Antopäivä: 19.9.2011Taltio: 1988 A oli joutunut 4.10.2005 työmatkallaan liikenneonnettomuuteen, jossa hänen päänsä oli retkahtanut maansiirtoauton törmätessä hänen kuljettamansa ajoneuvon perään. A:lle oli maksettu niskan venähdyksestä tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia työkyvyttömyydestä 30.6.2006 saakka. Kysymys siitä, olivatko piiskaniskuvamma ja A:n niska-hartiaseudun ja raajojen oireet syy-yhteydessä tapaturmaan 30.6.2006 jälkeenkin. Lisäksi kysymys siitä, olivatko masennus ja neuropsykologinen oirekuva korvaukseen oikeuttavassa syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. TapVakL 4 § 1 mom Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta A oli työmatkalla 4.10.2005 joutunut liikenneonnettomuuteen, jossa maansiirtoauto…

 137 näyttökertaa

KKO:2014:8: Neuropsykologisten oireiden syy-yhteys sattuneeseen tapaturmaan. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja palautti asian vakuutusoikeuteen uudelleenkäsittelyyn

KKO:2014:8 Diaarinumero: VA2012/87Antopäivä: 5.3.2014Taltio: 479 A oli joutunut 12.12.2008 työssään auto-onnettomuuteen, jonka johdosta vakuutusyhtiö oli suorittanut hänelle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta muun muassa lievästä aivovammasta ja niskan retkahdusvammasta johtuneesta työkyvyttömyydestä 8.2.2009 saakka. Tämän jälkeen A oli palannut työhön, mutta hän oli jäänyt 1.1.2010 uudelleen sairauslomalle kognitiivisen oireiston ja muistivaikeuksien johdosta. Kysymys näiden neuropsykologisten oireiden syy-yhteydestä 12.12.2008 sattuneeseen tapaturmaan sekä suullisen käsittelyn tarpeesta sanotun syy-yhteyskysymyksen ratkaisemiseksi. Ks. KKO:2003:35 Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta ja vakuutusyhtiön päätös 3.3.2010 A oli ollut 12.12.2008…

 133 näyttökertaa

KKO:2014:33: Työtapaturman ja vamman syy-yhteys. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2014:33 Diaarinumero: VA2010/133 Antopäivä: 27.5.2013 Taltio: 1144 A oli 1.2.2006 kaatunut jäisellä pihalla siten, että takaraivo oli iskeytynyt maahan. Puhelinkonsultaation perusteella aivotärähdykseksi arvioitu vamma ei ollut vaatinut välitöntä lääkärinhoitoa, vaan A oli päänsärystä huolimatta palannut seuraavana päivänä esimiestason työhönsä jatkaen sitä koko saman vuoden kevään ilman sairauspoissaoloja. Kesäloman jälkeen A jäi sairauslomalle 7.8.2006 alkaen ja hänelle myönnettiin sittemmin pysyvä työkyvyttömyyseläke. A:n työkyvyttömyyden aiheuttaneita oireita tutkittiin ensin työuupumuksena ja niitä hoidettiin mielialahäiriöön ja työkuormitukseen liittyvänä masennuksena, kunnes aivovammaa alettiin tutkia oireita…

 135 näyttökertaa