Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Masennus

FINE-041952: Oliko yksityisyrittäjänä toiminut A oikeutettu päiväkorvaukseen ohimenevän työkyvyttömyyden perusteella?

A haki henkilövakuutuksesta päiväkorvausta masennuksen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ajalta 29.10.2020-30.10.2021. Vakuutusyhtiö maksoi päivärahakorvausta työttömyyysajalta 29.10.2020-31.7.2021, mutta kieltäytyi suorittamasta korvausta ajalta 1.8.2021-30.10.2021, koska A ei ollut yhtiön mukaan vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla työkyvytön. Toisin kuin vakuutusyhtiö, FINE katsoi, että A oli ollut ajalla 1.8.2021-30.10.2021 vakuutusehtojen edellyttämättä tavalla täysin kyvytön, joten FINE suositti vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle päiväkorvausta kyseiseltä ajalta. FINE totesi, että A:n työn on kuvattu olevan sekä emotionaalisesti että kognitiivisesti vaativaa. Työ on edellyttänyt hyvää riskinsieto- ja päätöksentekokykyä sekä vahvaa oma-alotteisuutta. Ottaen huomioon…

 120 näyttökertaa

Tamla 20.3.2019: Oliko K:lla todettu psyykkinen oireilu ollut seurausta ammattitautina korvaukseen oikeuttavasta keuhkosyövästä?

Tamla 20.3.2019 Antopäivä: 20.3.2019 Vakuutetulla ammattitautina korvaukseen oikeuttaa 8.1.2018 ilmennyt asbestimineraalien aiheuttama keuhkosyöpä. Hänellä on diagnoosin saamisen jälkeen talvella/kevättalvella alkanut masennusoireilu, jonka johdosta hänelle on määrätty lääkkeet Cymbalta ja Zyprexa. Hänellä ei ole aikaisempaa masennustaustaa. Sen sijaan hänellä on ollut unihäiriöitä sekä muita ammattitaudista riippumattomia somaattisia sairauksia.Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Muutoksenhakulautakunta totesi, että masennustilat ovat monitekijäisiä sairauksia. Keuhkosyöpädiagnoosin on katsottava vaikuttaneen K:n mielialaan, mutta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan K:n tilanteeseen ovat olleet vaikuttamassa myös pitkään jatkunut unettomuus sekä lääkeriippuvuus, jotka eivät ole…

 128 näyttökertaa

Tamla 1.10.2020: Kuinka pitkään traumaperäistä stressihäiriötä korvataan?

A oli 26.12.2016 ollut töissä järjestyksenvalvojana ja oli joutunut pahoinpidellyksi. Pahoinpitelyn seurauksena A:lle kehittyi traumaperäinen stressihäiriö. Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan se korvasi työkyvyttömyyden ja sairaanhoitokulut 1.5.2017-8.9.2017 traumaperäisen stressihäiriön johdosta. Vakuutuslaitos ei myöntänyt työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia 26.12.2016 sattuneen vahinkotapahtuman perusteella 8.9.2017 jälkeiseltä ajalta.  Asiassa oli kysymys siitä, kuinka pitkään traumaperäistä stressihäiriötä korvataan. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että traumaperäistä stressihäiriötä on korvattu riittävästi 8.9.2017 mennessä. Tämän jälkeinen oireilu ei ollut enää todennäköisessä lääketieteellisessä syy-yhteydessä tapaturmaan 26.12.2016.   160 näyttökertaa

 160 näyttökertaa

KKO:2010:70: Olivatko A:lle ajan myötä kehittyneet traumaperäiseen stressihäiriöön ja masennukseen liittyvät psyykkiset oireet sekä lonkka- ja selkävaivat syy-yhteydessä sattuneeseen työtapaturmaan? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2020:70 Diaarinumero: VA2008/69Esittelypäivä: 22.6.2010Antopäivä: 20.10.2010Taltio: 2049 Postivirkailija A oli joutunut 8.6.2000 työpaikallaan aseellisen ryöstön kohteeksi, minkä yhteydessä naamioitunut ryöstäjä oli pitänyt asetta A:n ohimolla. Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta A:lle äkillisen stressireaktion aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella 11.8.2000 saakka. A:lla vuonna 2003 diagnosoidun traumaperäisen stressihäiriön ja sen seurauksena aiheutuneen masennuksen sekä mainituista sairauksista johtuneiden psyykkisten oireiden katsottiin myös 11.8.2000 jälkeen olevan syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. TapVakL 4 § 1 mom 1 kohta Asian aikaisempi käsittely Vakuutusyhtiön päätös 26.10.2005 Vakuutusyhtiö epäsi A:lta tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset…

 164 näyttökertaa

KKO:2010:73: Lonkka- ja selkävaivojen, traumaperäisen stressihäiriön sekä masennuksen syy-yhteys tapaturmaan. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:73 Diaarinumero: VA2008/69Esittelypäivä: 22.6.2010Antopäivä: 20.10.2010Taltio: 2049 Postivirkailija A oli joutunut 8.6.2000 työpaikallaan aseellisen ryöstön kohteeksi, minkä yhteydessä naamioitunut ryöstäjä oli pitänyt asetta A:n ohimolla. Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta A:lle äkillisen stressireaktion aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella 11.8.2000 saakka. A:lla vuonna 2003 diagnosoidun traumaperäisen stressihäiriön ja sen seurauksena aiheutuneen masennuksen sekä mainituista sairauksista johtuneiden psyykkisten oireiden katsottiin myös 11.8.2000 jälkeen olevan syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. TapVakL 4 § 1 mom 1 kohta Asian aikaisempi käsittely Vakuutusyhtiön päätös 26.10.2005 Vakuutusyhtiö epäsi A:lta tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset…

 145 näyttökertaa

KKO:2011:69: Olivatko piiskaniskuvamma ja A:n niska-hartiaseudun ja raajojen oireet syy-yhteydessä tapaturmaan 30.6.2006 jälkeenkin? Lisäksi olivatko masennus ja neuropsykologinen oirekuva korvaukseen oikeuttavassa syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2011:69 Diaarinumero: VA2009/185Esittelypäivä: 14.4.2011Antopäivä: 19.9.2011Taltio: 1988 A oli joutunut 4.10.2005 työmatkallaan liikenneonnettomuuteen, jossa hänen päänsä oli retkahtanut maansiirtoauton törmätessä hänen kuljettamansa ajoneuvon perään. A:lle oli maksettu niskan venähdyksestä tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia työkyvyttömyydestä 30.6.2006 saakka. Kysymys siitä, olivatko piiskaniskuvamma ja A:n niska-hartiaseudun ja raajojen oireet syy-yhteydessä tapaturmaan 30.6.2006 jälkeenkin. Lisäksi kysymys siitä, olivatko masennus ja neuropsykologinen oirekuva korvaukseen oikeuttavassa syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. TapVakL 4 § 1 mom Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta A oli työmatkalla 4.10.2005 joutunut liikenneonnettomuuteen, jossa maansiirtoauto…

 170 näyttökertaa

KKO:2013:7: Työtapaturman ja masennuksen välinen syy-yhteys. Korkein oikeus kumosi vakutuusoikeuden päätöksen

KKO:2013:7 Diaarinumero: VA2010/123Esittelypäivä: 7.11.2012Antopäivä: 4.2.2013Taltio: 206 Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta ja vakuutusyhtiön päätös 17.11.2008 A oli 20.6.2006 joutunut työssään tapaturmaan, jossa rekan perävaunusta kaatumaan lähtenyt seinäelementti oli osunut häneen ja hän oli pudonnut perävaunun lavalta maahan. Vakuutusyhtiö oli korvannut hänelle tapaturman aiheuttamina vammoina muun muassa lannenikaman kompressiomurtuman ja kaularangan venähdysvamman. A:lle oli jäänyt tapaturman jälkeen voimakas kiputila ja hänelle oli vähitellen kehittynyt masennus. Vakuutusyhtiö ei 17.11.2008 antamallaan päätöksellä korvannut A:lle masennukseen liittyviä psykiatrian käyntejä. Vakuutusyhtiö katsoi, että psykiatrian…

 157 näyttökertaa

KKO:2017:96: Masennuksen syy-yhteys työtapaturmaan? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2017:96 Diaarinumero: VA2016/99Antopäivä: 27.12.2017Taltio: 2602 A:n vasemman käden pikkusormen kärkijäsen oli jouduttu 25.5.2009 sattuneen työtapaturman seurauksena amputoimaan. Pikkusormeen oli kehittynyt CRPS II -kipuoireyhtymä, jonka seurauksena A:lla oli ollut kroonistuneita intensiivisiä kipuoireita. A:lla oli sittemmin 14.2.2013 diagnosoitu keskivaikea masennus. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla masennuksen katsottiin todennäköisesti olevan seurausta työtapaturmasta ja siten oikeuttavan tapaturmakorvaukseen. Ks. KKO:2011:69 KKO: 2012:12 KKO:2013:7 Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian aikaisempi käsittely Asian tausta, vakuutusyhtiön päätös 21.2.2014, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 16.3.2015 ja vakuutusoikeuden päätös 3.5.2016 kuvataan tarpeellisilta…

 155 näyttökertaa

KKO:2014:33: Työtapaturman ja vamman syy-yhteys. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2014:33 Diaarinumero: VA2010/133 Antopäivä: 27.5.2013 Taltio: 1144 A oli 1.2.2006 kaatunut jäisellä pihalla siten, että takaraivo oli iskeytynyt maahan. Puhelinkonsultaation perusteella aivotärähdykseksi arvioitu vamma ei ollut vaatinut välitöntä lääkärinhoitoa, vaan A oli päänsärystä huolimatta palannut seuraavana päivänä esimiestason työhönsä jatkaen sitä koko saman vuoden kevään ilman sairauspoissaoloja. Kesäloman jälkeen A jäi sairauslomalle 7.8.2006 alkaen ja hänelle myönnettiin sittemmin pysyvä työkyvyttömyyseläke. A:n työkyvyttömyyden aiheuttaneita oireita tutkittiin ensin työuupumuksena ja niitä hoidettiin mielialahäiriöön ja työkuormitukseen liittyvänä masennuksena, kunnes aivovammaa alettiin tutkia oireita…

 170 näyttökertaa