Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Lääkevahinkovakuutus

FINE-041460 (2021): Syy-yhteys Comirnaty-koronavirusrokotteen ja asiakkaalla ilmenneiden vatsakipujen ja rakkovaivojen välillä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, että 30-vuotiaalle A:lle annettiin 14.4.2021 koronavirusrokote. Pian rokotteen samaisen jälkeen A joutui teho-osastolle, sillä hänellä ilmeni voimakasta pahoinvointia, oksentelua, alavatsakipua ja ketoasidoosi. A:lle aiheutui rokotteesta suuret haitat koko loppuelämäksi ja hän vaati korvausta lääkevahinkovakuutusta. Hoitava lääkäri oli kieltänyt toisen rokoteannoksen ottamisen, sillä ensimmäisestä rokotteesta aiheutui A:lle hengenvaarallinen tila. Jos Suomessa annettu koronarokote aiheuttaa haitan, korvausta voi hakea lääkevahinkovakuutuksesta. FIMEAn mukaan rokotteen haittavaikutus ja korvaukseen oikeuttava lääkevahinko eivät aina ole sama asia. Vähäisiä vahinkoja ei korvata. Suomen…

 207 näyttökertaa

FINE-033602 (2021): Oliko vahingonkärsineellä oikeus vaatimaansa korvaukseen ansionmenetyksestä, kun työkyvyttömyyttä oli aiheuttanut aiempi selkäsairaus?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko vahingonkärsineellä oikeus korvaukseen myös ansionmenetyksessä, kun hänelle oli korvattava lääkevahinko. Vakuutusyhtiö oli maksanut A:lle korvausta vahingosta aiheutuneista sairaanhoito- ja muista kuluista, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta, mutta yhtiö ei ollut korvannut A:n ansionmenetystä. Mitä lääkevahingolla tarkoitetaan? Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…) Mitä korvausta lääkevahingosta on…

 246 näyttökertaa