Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Lääkärikäynti

Tamla 24.10.2018: Oliko H:n lääkärikäynnit työtapaturma- ja ammattitautilain 37 §:n perusteella korvattavia tapaturmavamman hoitamiseksi tarpeellisia sairaanhoitokuluja?

H:lle oli aiheutunut tapaturma, jolloin H haki lääkärikäynnin ja hänelle määrätyn Caprilon-lääkkeen korvaamista. Lääkärin käyntimerkinnän mukaan käynnin syy oli ollut runsaat kuukautiset, joten vakuutuslaitoksen mukaan kyseinen käynti ei ollut tarpeen korvattavan tapaturmavamman hoitamiseksi, joten sen kuluja ei korvattu. Asiassa oli kysymys siitä, oliko H:n lääkärikäynnit työtapaturma- ja ammattitautilain 37 §:n perusteella korvattavia tapaturmavamman hoitamiseksi tarpeellisia sairaanhoitokuluja? Lautakunta katsoi, että H:n lääkärikäynti 21.7.2017 oikeutti korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, sillä lääketieteellisen tietämyksen perusteella lääkärikäynnissä oli ollut kyse tapaturmavammasta johtuvasta tarpeellisesta sairaanhoidosta.…

 145 näyttökertaa

Tamla 20.9.2018: Tuliko laboratoriotutkimukset ja rokotteet korvattaviksi työ- tapaturma- ja ammattitautilain tarpeellisena sairaanhoitona tai vahingon selvittämiseksi tarpeellisina tutkimuksina?

Asiakas on 4.7.2016 ojentanut L:lle muovipussillisen täynnä suojaamattomia neuloja, jolloin sattui pistosvahinko. Asiakas ilmoitti pussin sisältävän neuloja vasta, kun vahinko oli jo sattunut. Tapaturma on sattunut työssä työnteon yhteydessä. Asiakkaan apteekkiin palauttaman lääkejätteen joukossa ollut suojaamaton neula haavoitti L:stä. Tämän johdosta L otti yhteyttä työterveyshuoltoon, josta määrättiin hänelle laboratorioseuranta vahingon mahdollisesti aiheuttaman tartuntatautiriskin todentamiseksi sekä rokotesuojaus riskin minimoimiseksi.  Asiakkaalla on voimassa olevat hepatiittirokotteet. Asiakas on ollut 78-vuotias henkilö, jolla ei sairauskertomuksen mukaan todennäköisesti ole tartuntatautiriskiä olemassa. Sairauskertomuksessa 4.7.2016 on pidetty…

 124 näyttökertaa