Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Kuulonalenema

KKO:2011:44: Oliko A:lla oikeus korvaukseen kuulonalenemasta ammattitautina? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2011:44 Diaarinumero: VA2009/179Esittelypäivä: 10.5.2011Antopäivä: 22.6.2011Taltio: 1446 A oli altistunut poliisin työssään ampumaharjoituksissa laukausmelulle. A:lla oli sittemmin todettu kummassakin korvassa sisäkorvatyyppinen kuulonalenema. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kuulonaleneman todennäköisenä pääasiallisena syynä oli laukausmelu, kun muut mahdolliset kuulonaleneman aiheuttaneet tekijät, ennen kaikkea ikähuonokuuloisuus, voitiin syy-yhteyttä arvioitaessa sulkea pois. A:lla oli siten oikeus korvaukseen kuulonalenemasta ammattitautina. AmmattitautiL 1 § 1 momAmmattitautiA 2 §AmmattitautiA 3 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Taustatiedot A oli altistunut poliisin työssään vuodesta 1975 alkaen laukausmelulle ampumaharjoituksissa. A…

 126 näyttökertaa