Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Korvattavat vahingot

KKO:2013:99: Oliko korvausvaatimuksen perusteeksi esitetty työkyvyn alentuma syy-yhteydessä A:lle sattuneeseen työtapaturmaan ja kuuluiko työkyvyn alentuma tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavien vahinkojen piiriin? Korkein oikeus muutti vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2013:99 Diaarinumero: VA2012/153Esittelypäivä: 13.6.2013Antopäivä: 23.12.2013Taltio: 2706 A:lle on 7.7.1997 sattuneesta työtapaturmasta tulleiden tapaturmavammojen jälkitilana kehittynyt CRPS II -tyyppinen neuropaattinen kiputila, jonka vuoksi A oli työssä ollessaan joutunut käyttämään särkylääkkeitä. A oli sittemmin tullut raskaaksi, minkä vuoksi hän ei raskauden aikana ollut voinut käyttää särkylääkitystä. Vakuutusyhtiö eväsi enemmän tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen A:n raskauden aikana, koska tapaturmavamman tilassa ei ollut tapahtunut olennaista muutosta, vaan enempi työkyvyn alentuma johtui A:n raskaudesta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla raskausajan työkyvyn alentuma johtui 7.7.1997 sattuneesta tapaturmasta,…

 149 näyttökertaa