Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Korkein oikeus muutti vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2011:29: Polven rustomuutoksen syy-yhteys tapaturmaan. Korkein oikeus muutti vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2011:29 Diaarinumero: VA2009/78Esittelypäivä: 29.3.2011Antopäivä: 18.5.2011Taltio: 1115 Nuohoojana työskennellyt A oli 2.8.2004 loukannut oikean polvensa, kun hänen jalkansa lipesi lapetikkailta ja vääntyi sisäänpäin. Tapaturma oli aiheuttanut A:lle tapaturmavakuutuslain nojalla korvattuja polven vammoja. Polveen oli kehittynyt myös rustovaurioita vammojen seurauksena. Kysymyksessä olevat rustovauriot oikeuttivat tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen. Ks. esim. KKO:2010:65 TapVakL 4 § 1 mom 1 kohta Asian aikaisempi käsittely Nuohoojana työskennellyt A oli 2.8.2004 loukannut oikean polvensa, kun hänen jalkansa oli livennyt lapetikkailta ja vääntynyt sisäänpäin. Polvessa oli ollut epävakautta. Joulukuussa…

 129 näyttökertaa

KKO:2012:73: Olivatko A:n olkapään vammat syy-yhteydessä tapaturmaan ja mikä merkitys arvioinnissa oli annettava sille seikalle, ettei näitä vammoja ollut todettu välittömästi tapaturman jälkeen? Korkein oikeus muutti vakuutusoikeuden päätöstä

Diaarinumero: VA2011/59Esittelypäivä: 20.6.2012Antopäivä: 20.8.2012Taltio: 1447 A oli kaatunut siten, että vasen käsi oli jäänyt hänen alleen ja vääntynyt. Tapahtumapäivänä tehdyssä röntgentutkimuksessa oli todettu vasemman värttinäluun alaosan murtuma. A oli tapaturmailmoituksessaan ilmoittanut vahingoittaneensa ranteensa. Noin kolmen kuukauden kuluttua tapaturmasta A oli lääkärille ilmoittanut myös vasemman olkapään vaivaavan. Sittemmin suoritetussa olkapään tähystysleikkauksessa oli todettu rustorenkaan repeämä, joka oli jatkunut kapselirenkaan repeämänä ja ylhäällä takarustorenkaan etuosan repeämänä. Leikkauksessa oli havaittu myös vähäisiä rappeuman merkkejä. Kysymys siitä, olivatko A:n olkapään vammat syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan…

 120 näyttökertaa

KKO:2013:99: Oliko korvausvaatimuksen perusteeksi esitetty työkyvyn alentuma syy-yhteydessä A:lle sattuneeseen työtapaturmaan ja kuuluiko työkyvyn alentuma tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavien vahinkojen piiriin? Korkein oikeus muutti vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2013:99 Diaarinumero: VA2012/153Esittelypäivä: 13.6.2013Antopäivä: 23.12.2013Taltio: 2706 A:lle on 7.7.1997 sattuneesta työtapaturmasta tulleiden tapaturmavammojen jälkitilana kehittynyt CRPS II -tyyppinen neuropaattinen kiputila, jonka vuoksi A oli työssä ollessaan joutunut käyttämään särkylääkkeitä. A oli sittemmin tullut raskaaksi, minkä vuoksi hän ei raskauden aikana ollut voinut käyttää särkylääkitystä. Vakuutusyhtiö eväsi enemmän tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen A:n raskauden aikana, koska tapaturmavamman tilassa ei ollut tapahtunut olennaista muutosta, vaan enempi työkyvyn alentuma johtui A:n raskaudesta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla raskausajan työkyvyn alentuma johtui 7.7.1997 sattuneesta tapaturmasta,…

 127 näyttökertaa