Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Korkein oikeus ei muuttanut vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2010:44: Voitiinko retroperitoneaalista fibroosia pitää todennäköisesti pääasiallisesti A:n työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana tai voitiinko asbestille altistumisen katsoa olennaisesti pahentaneen kyseessä olevaa sairautta? Korkein oikeus ei muuttanut vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2010:44 Diaarinumero: VA2009/195Esittelypäivä: 4.5.2010Antopäivä: 24.6.2010Taltio: 1354 Sähköasentaja A oli altistunut työssään asbestille. Kysymys siitä, voitiinko retroperitoneaalista fibroosia pitää todennäköisesti pääasiallisesti A:n työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana tai voitiinko työssä tapahtuneen asbestille altistumisen katsoa olennaisesti pahentaneen kyseessä olevaa sairautta. AmmattitautiL 1 § Asian aikaisempi käsittely Asian tausta Sähköasentaja A oli altistunut asbestille työssään 1960 – 1990-luvuilla. A:n oli vuonna 1995 todettu sairastavan retroperitoneaalista fibroosia. A oli lisäksi potenut ainakin 1980-luvun loppupuolelta alkaen kohonnutta verenpainetta, jonka hoitamiseksi hän oli käyttänyt beetasalpaajalääkitystä.…

 137 näyttökertaa

KKO:2016:93: Olkapään kiertäjäkalvosimen jänteen repeämän syy-yhteydestä tapaturmaan? Korkein oikeus ei muuttanut vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2016:93 Diaarinumero: VA2015/29Antopäivä: 21.12.2016Taltio: 2601 A:n ollessa irrottamassa suurikokoista ja painavaa ikkunaa se oli alkanut kaatua. A oli ottanut ikkunan vastaan oikealla kädellään, jolloin olkapäästä oli kuulunut rusahdus ja siinä oli tuntunut kipua. Kysymys olkapään kiertäjäkalvosimen jänteen repeämän syy-yhteydestä tapaturmaan. Asian tausta ja aikaisemmat päätökset Asian tausta, vakuutusyhtiön päätös 5.11.2012, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 6.5.2013 ja vakuutusoikeuden päätös 14.10.2014 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Asian ovat ratkaisseet tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa Timo Havu, Harri Pihlajamäki, Virva Walo, Markus Äimälä, Timo Koskinen ja…

 106 näyttökertaa