Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Kompastuminen kaivonkannen syvennykseen

FINE-033768 (2020): Oliko kiinteistön omistaja korvausvastuussa asiakkaan henkilövahingosta ja tuliko vahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko kiinteistön omistaja korvausvastuussa asiakkaan henkilövahingosta ja tuliko vahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta. Asiakas käveli kulkuväylällä, kun hänen jalkansa osui kadunpintaa alempana olevaan kaivonkannen syvennykseen, jolloin asiakas kaatui ja loukkasi itsensä. Korvausta vahingosta haettiin kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö totesi, ettei vahinkoa korvata kiinteistön vastuuvakuutuksesta, koska kiinteistönomistaja ei ole lain mukaan korvausvelvollinen vahingosta. Kyseisen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdassa 5.1 todettiin, että vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja…

 182 näyttökertaa