Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Kolmannen henkilön oikeus vahinkovakuutuksessa

KKO:2014:9: Oliko vahingon tapahtuessa autot omistaneella maahantuojalla, jolle myös vakuutus oli ollut voimassa, oikeus saada vakuutuskorvaus?

Oy F oli tuonut maahan 27 henkilöautoa, jotka se oli myynyt omistuksepidätysehdoin jälleenmyyjälle D Oy:lle. Yhtiöiden välisen sopimuksen mukaan vaaranvastuu myytyjen autojen osalta oli siirtynyt D Oy:lle, jolla oli ollut myös velvollisuus vakuuttaa autot. Autot olivat myöhemmin vahingoittuneet, kun viemärivesi oli meriveden noustua tulvinut satama-alueella sijainneelle autojen säilytyspaikalle. Asiassa oli erityistä merkitystä sille, että vakuutussopimuksessa autoja tuli säilyttää vakuutussopimuksen mukaisella paikalla, mutta näin ei oltu tehty, vaan autoja oltiin säilytetty Turun satama-alueella, jossa kyseinen vahinko oli sattunut. D Oy ei…

 190 näyttökertaa