Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Keuhkosyöpä

Tamla 20.3.2019: Oliko K:lla todettu psyykkinen oireilu ollut seurausta ammattitautina korvaukseen oikeuttavasta keuhkosyövästä?

Tamla 20.3.2019 Antopäivä: 20.3.2019 Vakuutetulla ammattitautina korvaukseen oikeuttaa 8.1.2018 ilmennyt asbestimineraalien aiheuttama keuhkosyöpä. Hänellä on diagnoosin saamisen jälkeen talvella/kevättalvella alkanut masennusoireilu, jonka johdosta hänelle on määrätty lääkkeet Cymbalta ja Zyprexa. Hänellä ei ole aikaisempaa masennustaustaa. Sen sijaan hänellä on ollut unihäiriöitä sekä muita ammattitaudista riippumattomia somaattisia sairauksia.Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Muutoksenhakulautakunta totesi, että masennustilat ovat monitekijäisiä sairauksia. Keuhkosyöpädiagnoosin on katsottava vaikuttaneen K:n mielialaan, mutta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan K:n tilanteeseen ovat olleet vaikuttamassa myös pitkään jatkunut unettomuus sekä lääkeriippuvuus, jotka eivät ole…

 119 näyttökertaa

KKO:2010:90: Oliko A:n keuhkosyöpä aiheutunut työperäisestä asbestialtistumisesta ja oliko mainittu sairaus korvattava ammattitautina? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:90 Diaarinumero: VA2008/242Esittelypäivä: 30.9.2010Antopäivä: 13.12.2010Taltio: 2457 Kysymys siitä, oliko A:n keuhkosyöpä aiheutunut todennäköisesti pääasiallisesti työperäisestä asbestialtistumisesta ja oliko mainittu sairaus korvattava ammattitautina. AmmattitautiL 1 §AmmattitautiA 2 §AmmattitautiA 3 § Asian aikaisempi käsittely Tausta A oli kertonut altistuneensa asbestille työskennellessään laivoilla 1950-60 luvulla ja lämmittäjänä satamalaitoksen palveluksessa 1960-70 luvulla sekä voimalaitoksilla 1970-80 luvulla. A:lla oli todettu keuhkosyöpä joulukuussa 2004. A oli vaatinut keuhkosyövän korvaamista ammattitautilainsäädännön perusteella katsoen keuhkosyövän aiheutuneen hänen altistumisestaan työssä asbestille. A kuoli keuhkosyöpään lokakuussa 2005. Vakuutusyhtiön päätös 23.12.2005…

 135 näyttökertaa