Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Hovioikeus

HelHo 6.9.2018: Oliko Asunto Oy SSSn oikeus saada vakuutusyhtiöltä korvausta suorituskyvyttömyysvakuutuksen perusteella vanhentunut?

LLL Oy -niminen rakennusliike oli perustanut ja rakentanut Asunto Oy SSS:n. LLL Oy oli ottanut III Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä suorituskyvyttömyysvakuutuksen. Suorituskyvyttömyysvakuutus on vakuutus, joka rakennuttajan on otettava taloyhtiölle kattamaan rakennuttajan vastuut, jos rakennuttaja ei pysty vastaamaan virheistä, jotka havaitaan 10 vuoden sisällä. Vakuutuksen voimassaoloaikana asunto-osakeyhtiön rakennuksissa oli havaittu rakennusvirheitä, joista osasta Oulun käräjäoikeus oli lainvoimaisella tuomiollaan tuominnut LLL Oy:n maksuvelvolliseksi. LLL Oy oli asetettu konkurssiin 18.10.2011, joten yhtiö oli tullut asuntokauppalain 2 luvun 19 §:n tarkoittamalla tavalla suorituskyvyttömäksi. Asiassa oli kysymys siitä,…

 240 näyttökertaa