Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Henkinen järkytysreaktio

Tamla 10.6.2020: Täyttivätkö viestipalveluiden kautta lähetetyt uhkaavat viestit TyTaL 35 §:n kriteerit korvattavuuden osalta?

A:n potilas oli uhkaillut häntä puhelimitse ja erilaisten viestipalveluiden kautta. Uhkaukset olivat kohdistuneet A:n terveyteen ja henkeen. A:lle oli tapauksen vuoksi kirjoitettu sairauslomaa muun muassa akuutin stressireaktion vuoksi. Potilas jatkoi uhkaavien ja halventavien tekstiviestien lähettelyä työntekijän yksityisnumeroon sekä Facebook Messengerin kautta. Asiassa oli kysymys siitä, täyttikö vahinkotapahtuma työtapaturma- ja ammattitautilain 35 §:n mukaiset korvattavuuden edellytykset ja oliko A:lle aiheutunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin oikeuttava akuutti stressireaktio. Työtapaturma- ja ammattitautilain 35 §:n mukaan henkisen järkytysreaktion korvattavuuden edellytyksenä on, että vahingoittunut…

 193 näyttökertaa