Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Henkilövahinko

KKO:2017:36: A ei ollut menettänyt oikeutta vaatia korvausta liikennevahingon aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, vaikka hän ei ollutkaan nostanut kannetta kolmen vuoden määräajassa

KKO:2018:36 Diaarinumero: S2016/575Antopäivä: 7.6.2017Taltio: 1226 Vakuutusyhtiö oli 7.6.2007 antamassaan korvauspäätöksessä ilmoittanut, ettei A:n liikenneonnettomuudessa saamaa henkilövahinkoa korvata liikennevakuutuksesta, koska A oli ottanut ajoneuvon käyttöönsä luvattomasti ja kuljettanut sitä alkoholin vaikutuksen alaisena eikä korvauksen maksamiseen ollut erityistä syytä. A:lle oli vuonna 2011 selvinnyt, että liikennevahinko oli johtanut pysyvään työkyvyttömyyteen. Hän oli pyytänyt, että vakuutusyhtiö käsittelee hänen korvausasiansa tämän johdosta uudelleen. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut, ettei se käsittele asiaa uudelleen, koska asia oli jo ratkaistu edellä mainitulla korvauspäätöksellä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla…

 109 näyttökertaa

FINE-033768 (2020): Oliko kiinteistön omistaja korvausvastuussa asiakkaan henkilövahingosta ja tuliko vahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko kiinteistön omistaja korvausvastuussa asiakkaan henkilövahingosta ja tuliko vahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta. Asiakas käveli kulkuväylällä, kun hänen jalkansa osui kadunpintaa alempana olevaan kaivonkannen syvennykseen, jolloin asiakas kaatui ja loukkasi itsensä. Korvausta vahingosta haettiin kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö totesi, ettei vahinkoa korvata kiinteistön vastuuvakuutuksesta, koska kiinteistönomistaja ei ole lain mukaan korvausvelvollinen vahingosta. Kyseisen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdassa 5.1 todettiin, että vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja…

 148 näyttökertaa

FINE-022844 (2020) 14.12.2020 / Vastuuvakuutus

FINE-022844 (2020) Diaarinumero: FINE-022844 (2020) Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus Ratkaisu annettu: 14.12.2020   Tapahtumatiedot  Vahingonkärsinyt A (s. 1984) horjahti 16.7.2017 ottaessaan valokuvaa elämyspuistossa. Hän tipahti polun tasanteelta vajaan metrin matkan maahan takapuoli ja selkä edellä, ottaen samalla vasemmalla kädellään kaiteesta kiinni. Tämän seurauksena A satutti vasemman olkapäänsä ja selkänsä. Etenkin A:n vasen olkapää, hartia ja olkavarsi jäivät kivuliaiksi, ja olkavarteen jäi liikerajoitusta. Oirekuva laajeni myös I kylkiluun ja rintalastan alueelle. Sittemmin A:n kiputilat vaikuttavat jääneen krooniseksi, ja kiputilojen yhteydessä on havaittu CRPS:n ja TOS-oireyhtymän piirteitä.…

 112 näyttökertaa