Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Esteellisyys

KKO:2014:66: Oliko vakuutuslääkäri esteellinen käsittelemään A:n asiaa vakuutusoikeudessa? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja asia palautettiin vakuutusoikeuteen uudelleenratkaistavaksi

A:lla oli todettu ammattitautina asbestiplakkitauti, minkä perusteella A haki päivärahaa, tapaturmaeläkettä ja haittarahaa. A toimitti vakuutuslaitokselle myöhemmin uutta selvitystä, jonka johdosta se oli tutkinut A:n ammattitautiasian uudestaan. Vakuutuslaitos katsoi, ettei uusi selvitys aiheuttanut muutosta aiempaan päätökseen. A haki edelleen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, joka hylkäsi A:n valituksen, sillä lautakunta katsoi, ettei ammattitautina korvattavasta asbestiplakkitaudista ollut aiheutunut A:lle työkyvyn alentumaa eikä pysyvää yleistä haittaa. A haki muutosta vakuutusoikeudesta ja teki lisäksi esteellisyysväitteen lääkärijäsen X:stä. Vakuutusoikeus hylkäsi X:stä tehdyn esteellisyysväitteen ja hylkäsi muutoinkin…

 161 näyttökertaa