Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Endotoksiinialtistus

KKO:2015:101: Ärsytysyskän syy-yhteys työperäiseen endotoksiinialtistukseen? Korkein oikeus kumosi vakuutusyhtiön päätöksen

Diaarinumero: VA2014/122Antopäivä: 23.12.2015Taltio: 2473 Kysymys ärsytysyskän syy-yhteydestä työperäiseen endotoksiinialtistukseen. Kysymys myös Korkeimman oikeuden pyynnöstä asiantuntijalausunnon asiassa antaneen sairaanhoitopiirin oikeudesta saada korvaus lausunnon antamisesta. Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian aikaisempi käsittely Asian tausta, vakuutusyhtiön päätös 10.12.2012, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 2.10.2013, muutoksenhaku vakuutusoikeudessa ja vakuutusoikeuden päätös 10.6.2014 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Asian ovat ratkaisseet tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa Pekka Humalto, Aarne Laakkonen, Irene Luukkonen, Mikko Nyyssölä, Katarina Murto ja Maire Lumiaho sekä vakuutusoikeudessa vakuutusoikeuden jäsenet Eeva Wahlberg, Juha Mutka, Jyrki Salmenkivi, Timo…

 146 näyttökertaa