Press "Enter" to skip to content

Kategoria: CRPS II -kipuoireyhtymä

FINE-029495 (2021): Korvattiinko A:n kotiavun kulut vastuuvakuutuksesta, kun koronaepidemian takia A ei halunnut kotiinsa ulkopuolisia henkilöitä siivoamaan?

Tapauksessa A oli tyytymätön hänelle korvatun kotiavun määrään. A totesi, ettei hän pysty koronaepidemian vuoksi käyttämään ulkopuolista siivousapua, vaan siivouksen hoitaisivat hänen alaikäiset lapsensa. Näin ollen A vaati, että korvaus kotitöistä maksetaan rahana. Vastuuvakuutus liittyy niihin tilanteihin, joissa vakuutettu on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvastuussa jollekin toiselle henkilölle tai taholle. Vastuuvakuutus otetaan sen vaaran varalta, että vakuutuksenottaja joutuu vahingonkorvausvelvolliseksi. A:lle on myönnetty maksusitoumus ulkopuolisen kotiavun käyttöön ajalle 18.5.2020 – 30.6.2020. Yhtiö toteaa kuitenkin, että korvausta maksetaan ainoastaan henkilövahingon seurauksena aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista ja…

 319 näyttökertaa

KKO:2013:99: Oliko korvausvaatimuksen perusteeksi esitetty työkyvyn alentuma syy-yhteydessä A:lle sattuneeseen työtapaturmaan ja kuuluiko työkyvyn alentuma tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavien vahinkojen piiriin? Korkein oikeus muutti vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2013:99 Diaarinumero: VA2012/153Esittelypäivä: 13.6.2013Antopäivä: 23.12.2013Taltio: 2706 A:lle on 7.7.1997 sattuneesta työtapaturmasta tulleiden tapaturmavammojen jälkitilana kehittynyt CRPS II -tyyppinen neuropaattinen kiputila, jonka vuoksi A oli työssä ollessaan joutunut käyttämään särkylääkkeitä. A oli sittemmin tullut raskaaksi, minkä vuoksi hän ei raskauden aikana ollut voinut käyttää särkylääkitystä. Vakuutusyhtiö eväsi enemmän tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen A:n raskauden aikana, koska tapaturmavamman tilassa ei ollut tapahtunut olennaista muutosta, vaan enempi työkyvyn alentuma johtui A:n raskaudesta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla raskausajan työkyvyn alentuma johtui 7.7.1997 sattuneesta tapaturmasta,…

 158 näyttökertaa

KKO:2017:96: Masennuksen syy-yhteys työtapaturmaan? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2017:96 Diaarinumero: VA2016/99Antopäivä: 27.12.2017Taltio: 2602 A:n vasemman käden pikkusormen kärkijäsen oli jouduttu 25.5.2009 sattuneen työtapaturman seurauksena amputoimaan. Pikkusormeen oli kehittynyt CRPS II -kipuoireyhtymä, jonka seurauksena A:lla oli ollut kroonistuneita intensiivisiä kipuoireita. A:lla oli sittemmin 14.2.2013 diagnosoitu keskivaikea masennus. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla masennuksen katsottiin todennäköisesti olevan seurausta työtapaturmasta ja siten oikeuttavan tapaturmakorvaukseen. Ks. KKO:2011:69 KKO: 2012:12 KKO:2013:7 Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian aikaisempi käsittely Asian tausta, vakuutusyhtiön päätös 21.2.2014, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 16.3.2015 ja vakuutusoikeuden päätös 3.5.2016 kuvataan tarpeellisilta…

 152 näyttökertaa